Bài hát: Đức Phật đản sinh lợi ích cho muôn loài

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Phối khí: Nhạc sĩ Vũ Trọng Phương


Lời bài hát:

Một chúng sinh duy nhất
một con người phi thường
xuất hiện trên thế gian này
vì lợi ích cho số đông
vì hạnh phúc cho số đông
vì lòng bi mẫn
vì sự tốt đẹp
vì lợi ích cho chư Thiên và loài người.

Người ấy là ai?
Người ấy là ai?
Người ấy chính là Phật Thích Ca.

Giữa rừng vô ưu
Phật Thích Ca đản sinh.
Giữa rừng vô ưu
Phật Thích Ca đản sinh.
Giữa rừng vô ưu
Phật Thích Ca đản sinh
vì hạnh phúc cho số đông
vì hạnh phúc cho muôn loài.

Nam mô Lâm Tỳ Ni viên
Vô Ưu thọ hạ
thị hiện đản sinh
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.(x2)

(Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm).

Các bài nên xem:
 

3,496 lượt xem
28/05/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ