Bài hát: Tháng tư vạn loài kính mừng Đức Phật đản sinh

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Vũ Trọng Phương

Thể hiện: Phật tử chùa Ba Vàng


Lời bài hát: 

Trời tháng tư tươi sáng
Chim véo von ngang trời
Hoa lá khoe sắc màu
Chư Thiên trỗi nhạc trời
Kính mừng ngày Đức Phật đản sinh.

Phật tử khắp năm châu
Phật tử khắp địa cầu
Tưng bừng kỷ niệm
Ngày Đức Phật đản sinh.

Phật tử kết xe hoa
Phật tử hát múa ca
Kính mừng ngày Đức Phật đản sinh.

Phật tử khắp năm châu cùng nhau kết xe hoa
Phật tử khắp năm châu cùng nhau rước xe hoa
Cùng nhau hát múa ca
Kính mừng ngày Đức Phật đản sinh.

Link khuông nhạc: https://drive.google.com/file/d/18h5bTMUCCSWxpKezPTc2Vl5CpjfeoURK/view?usp=drive_link

(Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm).

Các bài nên xem:

-
aa
+
3,127 lượt xem
23/04/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ