Gieo trồng cội phúc, tích lũy phước báu - CLB La Hầu La thành kính đặt bát cúng dường chư Tăng

Chư Tăng tu hành chân thật rất là cao quý, cúng dường chư Tăng sẽ sinh ra rất nhiều phúc báu.

Được sự hỗ trợ của bố mẹ, các cô bác Phật tử, các khóa sinh CLB La Hầu La đã chuẩn bị rất nhiều bánh, trái,... và những bông hoa tươi đẹp để cúng dường Sư Phụ cùng chư Tăng và các quý tân sư tại chùa Ba Vàng nhân kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa (Đức Phật) xuất gia.

Hy vọng, với tâm cung kính Tam Bảo, các bạn khóa sinh CLB La Hầu La sẽ tích lũy nhiều phước báu, được trí tuệ thông minh, chăm ngoan học giỏi, đầy đủ nhân duyên thành tựu sự nghiệp, lợi ích trong đời này và đời sau.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Các bạn khóa sinh CLB La Hầu đã thành kính chuẩn bị bánh, trái,... thành kính cúng dường quý tân sư.

Các bạn khóa sinh CLB La Hầu đã thành kính chuẩn bị bánh, trái,... thành kính cúng dường quý tân sư.

Nhìn thấy hình bóng Tăng đoàn, các bạn khóa sinh thành kính chắp tay trang nghiêm.

Nhìn thấy hình bóng Tăng đoàn, các bạn khóa sinh thành kính chắp tay trang nghiêm.

Các bạn khóa sinh CLB La Hầu La tham gia buổi đặt bát cúng dường chư Tăng chùa Ba Vàng.

Các bạn khóa sinh CLB La Hầu La tham gia buổi đặt bát cúng dường chư Tăng chùa Ba Vàng.

Hạnh phúc khi được cúng dường quý tân sư.

Hạnh phúc khi được cúng dường quý tân sư.

Bạn nhỏ cung kính cúng dường vào bình bát của chư Tăng.

Bạn nhỏ cung kính cúng dường vào bình bát của chư Tăng.

-
aa
+Xem nghi thức đầy đủXem nghi thức đầy đủ


9 lượt xem
18/03/2024

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ