Link video và đề mục quán chương trình số 4 tu kính mừng Phật Đản

Xem nghi thức tu kính mừng Phật Đản tại link: https://phamthiyen.com/chuong-trinh-tu-tap-kinh-mung-phat-dan-c3750.html

A. Hướng Dẫn

Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi thực hành nghi thức.
Ấn vào tên bài: Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm

B. Văn Bạch Nghe Pháp, Ngồi Thiền

Link: https://phamthiyen.com/van-bach-nghe-phap-ngoi-thien-chung-cho-tat-ca-cac-chuong-trinh-nghi-thuc-tu-tap-c5166.html

B. Nội Dung Bài Pháp Và Đề Mục Thiền Quán

I. Ngày 2: Nghe Pháp
Video (ấn vào tên bài): Sự kiện hy hữu "Chư Thiên nâng đỡ" khi Đức Phật đản sinh

II. Ngày 3: Ngồi Thiền
* Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:

1. Tư duy về sự hy hữu
- Tư duy thêm về các việc của Đức Phật là Bồ Tát, khi sinh ra được chư Thiên đỡ lấy Ngài trước, rồi mới đến loài người.
- Chư Thiên đỡ được thân Thái tử.
- Chư Thiên nói chuyện được với Hoàng Hậu Ma Da.

2. Quán tâm hiện tại và phát nguyện tinh tấn
- Quán chiếu về tâm hoan hỷ tu học định kỳ và các chương trình.
- Quán chiếu về tâm tự sám hối, nhận lỗi.
- Quán chiếu về tâm tinh tấn phận sự.
- Quán chiếu về tâm thực hành lục hòa tại tổ, ban/đạo tràng/câu lạc bộ.
- Phát nguyện tinh tấn, để sau này có được sự đản sinh hy hữu như Đức Phật.

3. Hướng tâm tán dương
- Tán dương và tri ân sự đản sinh hy hữu nhiệm mầu này của Đức Phật.
- Tùy hỷ chư vị chư Thiên về hạnh lành cúng dường đỡ thân Đức Phật khi Ngài vừa đản sinh của chư Thiên.
* Sau khi thiền quán, tùy duyên thiền hành.

III. Ngày 5: Nghe Pháp
Video (ấn vào tên bài): “Nước Tắm Từ Hư Không” Sự Kiện Hy Hữu Khi Đức Phật Đản Sinh

IV. Ngày 6: Ngồi Thiền
* Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:
1. Tư duy về sự hy hữu

- Tư duy thêm về các việc của Đức Phật, khi vừa sinh, xuất hiện hai dòng nước 1 nóng 1 lạnh để tắm thân cho Ngài.
- Tư duy về sự đón nhận hoan hỷ và oai lực của Ngài khi có hai dòng nước tắm thân.

2. Khởi tưởng hoan hỷ phát nguyện tinh tấn
- Đức Phật khi vừa sinh ra đã tạo bao nhân duyên cho chúng sinh cúng dường để được phước báu, nên con cũng mong muốn được làm lợi ích cho chúng sinh như Đức Phật.
- Quán chiếu về các việc chưa được tinh tấn của mình trong tu học phận sự và pháp lục hòa để phát nguyện cố gắng tinh tấn hơn.
- Quán chiếu về sự thực hành lục hòa tại tổ.
- Quán chiếu về sự thực hành lục hòa tại ban.
- Quán chiếu về sự thực hành lục hòa tại đạo tràng.
- Quán chiếu về sự thực hành lục hòa tại câu lạc bộ.
- Quán chiếu lại các công đức của mình đã tạo lập cúng dường nhân kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Phật và phát nguyện sẽ cố gắng hơn.

3. Hướng tâm tán dương
- Tán dương và tri ân sự đản sinh hy hữu nhiệm mầu này của Đức Phật.
- Tùy hỷ chư vị chư Thiên về hạnh lành cúng dường đỡ thân Đức Phật khi Ngài vừa đản sinh của chư Thiên.
* Sau khi thiền quán, tùy duyên thiền hành.

-
aa
+
44,737 lượt xem
08/05/2024

Bình luận (5)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. B
  B

  Bùi Thị Tuyết

  22/05/2024
  Chúng con được tư duy về sự ra đời của Đức Phật có nhiều những hiện tượng lạ. Nhưng thực ra không lạ vì Đức Phật là con người toàn giác toàn năng. Đức Phật ra đời là một sự hi hữu. Nhân loại đi theo con đường đức Phật hết khổ đau/
  Thật hạnh phúc khi chúng con được là Phật tử của chùa Ba Vàng ạ.
 2. D
  D

  Doãn Thị Xuân

  22/05/2024
  Bài Pháp Cô Chủ Nhiệm trạch rất hay ạ. Và các đề mục quán rất dễ quán ạ, phật tử xin tri ân Cô CN ạ.
 3. P
  P

  Phạm thị thoa

  19/05/2024
  Chúng con xin tán dương và tri ân sự đản sinh hy hữu nhiệm mầu này của Đức Phật và tùy hỷ chư vị chư Thiên về hạnh lành cúng dường đỡ thân Đức Phật khi Ngài vừa đản sinh của chư Thiên! Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
 4. N
  N

  Nguyễn Thị Huệ

  19/05/2024
  Đức Phật đản sinh thật cao cả cảm ứng đến chư thiên hoan hỷ tắm thân Ngài bằng hai dòng nước thiêng, đón thân Thái Tử. Con xin tri ân Tam Bảo, Sư Phụ cùng Đại Tăng thiện hữu tri thức giúp con hiểu thấu về Đức Phật đản sinh ạ.
 5. N
  N

  Những Phương Châu

  19/05/2024
  Chúng con vô cùng hoan hỷ khi gặp được giáo pháp của Phật và con tri ân Tam Bảo, trên Sư Phụ cùng Đại Tăng và cô Chủ Nhiệm nhiều nhiều ạ.