Các nghi thức cúng thí thực cô hồn

A. Hướng Dẫn

Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi thực hành nghi thức

Ấn vào tên bài: Hướng dẫn nghi thức cúng thí thực cô hồn

B. Nghi Thức

1. Nghi Thức Cúng Thí Thực Cô Hồn

Link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-cung-thi-thuc-co-hon-c1262.html

2. Nghi Thức Cúng Thí Thực Dành Cho Đạo Tràng Đi Làm Phận Sự

Link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-cung-thi-thuc-danh-cho-dao-trang-thuoc-clb-cuc-vang-di-lam-phan-su-c1261.html

3. Văn Bạch Cúng Dường Không Sắp Lễ Cúng Thí Thực Cô Hồn

Link: https://phamthiyen.com/van-bach-cung-duong-khong-sam-le-cung-thi-thuc-co-hon-c1067.html

4. Nghi Thức Cúng Thí Thực Tại Các Chùa Dành Cho Phật Tử

Link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-cung-thi-thuc-tai-cac-chua-danh-cho-phat-tu-c4827.html

Điều chỉnh, bổ sung và cập nhật ngày 30 tháng 8 năm 2023

 

125,813 lượt xem
13/03/2023

Bình luận (10)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. N
  N

  Nguyễn thị Mai

  29/05/2023

  Chúng con đc nương tựa trên Tam Bảo trên Sư Phụ cùng Đại Tăng và Cô chủ nhiệm chúng con đc học và hiểu đc thực hành đúng Pháp ạ

 2. B
  B

  Bùi Thị Hải

  24/03/2023

  Con xin tri ân công đức của Cô chủ nhiệm rất nhiều ạ

 3. B
  B

  Bùi Thị Hải

  24/03/2023

  Con xin thành kính tri ân công đức của Cô chủ nhiệm rất nhiều ạ

 4. Đồng Thị Diên

  06/03/2023

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin thành kính tri ân công đức Tam Bảo. Con xin thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ, cùng đại Tăng Ni và công đức của cô chủ nhiệm CLB đã sách tấn cho chúng con được giác ngộ Phật pháp ạ

 5. B
  B

  Bùi Thị Kim Dung

  20/02/2023

  Con xin ân công đức Tam Bảo, Sư Phụ, Cô chủ nhiệm cùng đại chúng. Kính chúc Sư Phụ và đại chúng truyền tải Phật pháp rộng khắp thế gian