Tổng hợp các nghi thức cúng lễ

A. Lời Dẫn

Kính thưa đại chúng, việc cúng lễ là việc không thể thiếu trong đời sống của người dân Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Việc cúng lễ góp phần vào nhân quả của mỗi cá nhân/gia đình/tập thể rất lớn, nếu việc cúng lễ đúng theo sự thật (sự thọ dụng của đối tượng được cúng), đúng thiện nhân quả, thì lễ cúng đó có thể đem lại sự an lành tốt đẹp cho người cúng.
Các nghi thức cúng lễ tại đây, được soạn đúng với lời dạy của Đức Phật, nhằm đem đến lợi ích, giác ngộ cho cả người cúng và các chúng thọ nhận sự cúng lễ.
Xin kính mời quý Phật tử và các bạn theo dõi, áp dụng để được nhiều lợi ích cho bản thân và gia đình!

B. Hướng Dẫn

*Các nghi thức dành cho 2 đối tượng cúng lễ:
(1) Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
Giải thích:
(1) Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Nhân dân là những người chưa quy y Tam Bảo; Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa là những người đã quy y Tam Bảo, nhưng chưa phát tâm Bồ Đề tu lục hòa.
(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Các Phật tử đã được phát nguyện Bồ Đề và phát nguyện tu sáu Pháp hòa kính là: 1. Thân hòa đồng trụ; 2. Khẩu hòa vô tránh; 3. Ý hòa đồng duyệt; 4. Giới hòa đồng tu; 5. Kiến hòa đồng giải; 6. Lợi hòa đồng quân.

Lưu ý: Thực hành nghi thức chung: nếu trong gia đình, người đứng ra làm chủ sự nghi lễ là đối tượng nào thì sẽ dùng nghi thức dành cho đối tượng đó.

Ví dụ: Trong gia đình bố mẹ là đối tượng nhân dân nhưng con là đối tượng đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, con đứng ra làm nghi lễ thì thực hành nghi lễ dành cho đối tượng là Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa.

C. Chi Tiết Các Nghi Thức

I. Các Nghi Thức Cúng Lễ Trong Năm

1. Bài cúng mùng 1, rằm

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/bai-cung-mung-1-ram/

2. Nghi thức cúng giỗ (Dành cho gia đình tự làm lễ)

a. Ấn vào tên bài: Nghi thức cúng giỗ (Dành cho gia đình tự làm lễ – người mất là nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

b. Ấn vào tên bài: Nghi thức cúng giỗ (Dành cho gia đình tự làm lễ – người mất là Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

3. Bài cúng Tết Hàn Thực và Tết Đoan Ngọ

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/cung-tet-doan-ngo-1

4. Tổng hợp bài cúng rằm tháng 7

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/bai-cung-ram-thang-7

5. Tổng hợp văn khấn Tết Nguyên Đán

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/van-khan-tet-nguyen-dan/

6. Nghi thức cúng thí thực

a. Ấn vào tên bài: Nghi thức cúng thí thực tại nhà, cơ quan, cửa hàng (Dành cho chủ lễ là nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

b. Ấn vào tên bài: Nghi thức cúng thí thực tại nhà, cơ quan, cửa hàng… (Dành cho chủ lễ Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

7. Nghi thức cúng phóng sinh

a. Ấn vào tên bài: Dành cho nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa

b. Ấn vào tên bài: Dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa

II. Các Nghi Thức Cúng Lễ Khác

1. Hướng dẫn các nghi thức cúng lễ tại nơi làm việc (cửa hàng, công ty, trụ sở…)

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/huong-dan-cac-nghi-thuc-cung-le-tai-noi-lam-viec-cua-hang-cong-ty-tru-so

2. Nghi thức chuyển đổi bàn thờ, bát hương

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-chuyen-doi-ban-tho-bat-huong/

3. Hướng dẫn nghi thức xây nhà: động thổ, đổ móng, đổ mái, khánh thành nhà (xưởng,…) mới

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/huong-dan-nghi-thuc-dong-tho-do-mong-do-mai-khanh-thanh-nha-xuong-moi/

4. Nghi lễ khi dựng vợ gả chồng cho con

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/bai-khan-khi-dung-vo-ga-chong-cho-con

5. Nghi lễ khi sinh con đón về nhà và đầy tháng

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/nghi-le-khi-sinh-con-don-ve-nha-va-day-thang/

6. Nghi thức cúng lễ sau đám ma: hàng ngày, tuần thất, 49, 100 ngày dành cho gia đình tự làm lễ

a. Ấn vào tên bài: Nghi thức cúng lễ: hàng ngày, tuần thất, 49, 100 ngày dành cho gia đình tự làm lễ (Người mất là nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

b. Ấn vào tên bài: Nghi thức cúng lễ: hàng ngày, tuần thất, 49, 100 ngày dành cho gia đình tự làm lễ (Người mất là Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

7. Các nghi thức tại mộ

a. Ấn vào tên bài: Các nghi thức sang cát (bốc mộ), chuyển mộ tại gia

b. Ấn vào tên bài: Nghi thức cúng lễ tạ mộ cuối năm

c. Ấn vào tên bài: Nghi thức cúng lễ Thanh Minh

d. Ấn vào tên bài: Các nghi thức cúng lễ chuyển tiểu (cốt…) vô danh tại gia

e. Ấn vào tên bài: Các nghi thức cúng lễ chuyển mộ vô danh tại gia

III. Tổng Hợp Các Nghi Thức Cầu An – Cầu Siêu

1. Cầu An 

a. Nghi thức tu tập cầu an

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tu-tap-cau-an/

b. Nghi thức tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tung-kinh-duoc-su-cau-an-dau-nam/

c. Nghi thức tu tập kết hợp kinh Tam Bảo, kinh Dược Sư hồi hướng cầu an đầu năm và nguyện cầu dịch bệnh sớm được hóa giải, tiêu trừ

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tu-tap-ket-hop-kinh-tam-bao-kinh-duoc-su-hoi-huong-cau-an-dau-nam-va-nguyen-cau-hoa-giai-dich-benh-virus-corona-covid-19/

2. Cầu Siêu Ngày 14, 30 (29 Nếu Tháng Thiếu) Âm Lịch Hàng Tháng

a. Nghi thức cầu siêu vong linh thai nhi (làm lễ tại nhà trước khi tham dự lễ cầu siêu trực tiếp/trực tuyến)

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-cau-sieu-vong-linh-thai-nhi-lam-le-tai-nha-truoc-khi-tham-du-le-cau-sieu-truc-tieptruc-tuyen

b. Bài 3 – Nghi thức làm lễ tại nhà trước khi về chùa cầu siêu cho vong linh

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/bai-3-nghi-thuc-lam-le-tai-nha-truoc-khi-ve-chua-cau-sieu-cho-vong-linh/

c. Bài 4 – Nghi thức làm lễ tại nhà – Gửi danh sách vong linh về chùa cầu siêu

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/bai-4-nghi-thuc-lam-le-tai-nha-gui-danh-sach-vong-linh-ve-chua-cau-sieu/

d. Các bài văn bạch liên quan tới việc cầu siêu cho vong linh

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/cac-bai-van-bach-lien-quan-toi-viec-cau-sieu-cho-vong-linh/

3. Chương Trình Tu Tập Hóa Giải Oán Kết

a. Chương trình tu tập cầu siêu hóa giải oán kết (bài 8 – Quyển 1 (Dành cho Phật tử Câu lạc bộ Cúc Vàng đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/huong-dan-tu-tap-cho-nguoi-o-xa/

b. Nghi thức tụng kinh phụ cho chương trình tu tập cầu siêu hóa giải oán kết – bài 8

Dành cho nhân dân Phật tử chưa phát tâm Bồ Đề tu lục hòa (ấn vào đường link)https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tung-kinh-phu-cho-chuong-trinh-tu-tap-cau-sieu-hoa-giai-oan-ket-bai-8-danh-cho-nhan-dan-phat-tu-chua-phat-tam-bo-de-tu-luc-hoa/

Dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa (ấn vào đường link)https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tung-kinh-phu-cho-chuong-trinh-tu-tap-cau-sieu-hoa-giai-oan-ket-bai-8-danh-cho-phat-tu-da-phat-nguyen-bo-de-tu-luc-hoa/

c. Nghi thức phát nguyện nghe Pháp theo bài số 8

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-phat-nguyen-nghe-phap-theo-bai-so-8/

d. Bài 9 – Hướng dẫn nghi lễ giải kumanthong tại nhà

Ấn vào đường link: https://phamthiyen.com/huong-dan-cach-giai-kuman-thong/

HẾT

Các bài nên xem:

94,871 lượt xem
01/04/2022

Bình luận (3)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. N
  N

  Nguyễn Ngọc Tấn

  19/07/2022

  Dạ .thầy ơi con muốn mua 1 quyển sách. Cúng, tổng hợp văn khấn đầy đủ cho 1 năm 365 ngày. Vậy làm sao để mua được ạ.con xin công ơn thầy ạ Trả lời

  1. N
   N

   Nguyễn Tuấn Anh

   19/07/2022

   Con xin tri ân công đức của Cô chủ nhiệm nhiều ạ. Cô luôn hết mình để lo cho chúng con và người dân đang bị lạc vào tà kiến ạ.

 2. P
  P

  Phạm Thị Huệ

  19/07/2022

  VĂN BẠCH TRƯỚC KHI QUY Y TRỰC TUYẾN. (Chuyển về đạo tràng) (quỳ gối/chấp tay) Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là: Phạm Thị Huệ ở tại địa chỉ Đức Ngãi 1, xã Đức Lập, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Con đang sinh hoạt tại câu lạc bộ Cúc Vàng câu lạc bộ: con đang tu tập tại đạo tràng Minh Bảo Yên Bình thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng. Đệ tử con đã hiểu phần nào về Đức Phật, về Tam Bảo. Nay con xin quy y làm đệ tử của Đức Phật, để hiện đời này và vô lượng kiếp sống sau, con/chúng con được an lành trong niềm tin nhân quả, được thoát khổ nhờ chân lý giải thoát mà Đức Phật đã chứng đạt. Con thành tâm đăng kí danh sách lên câu lạc bộ Cúc Vàng. Giờ này con xin quy y, qua lời truyền giảng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trên hệ thống Internet và sẽ xin Pháp danh từ quý thầy sau. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni