Tiếp Nối Hạnh Nguyện Bồ Đề Của Sư Phụ (Thầy Thích Trúc Thái Minh)

Tiếp Nối Hạnh Nguyện Bồ Đề Của Sư Phụ (Thầy Thích Trúc Thái Minh)

Kính thưa các quý đạo hữu!
Nhân dịp kỷ niệm 2 năm sinh nhật CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa, Yến xin gửi lời sách tấn tới đại chúng.

Thời gian vừa qua, bất cứ ai cũng đã nhìn thấy được những nỗ lực và cố gắng của các đạo hữu trong CLB. Và Yến cũng mong mỏi rằng quý đạo hữu chúng ta sẽ ngày càng tinh tấn tu học và phụng sự Tam Bảo nhiều hơn nữa.

Khi Sư Phụ (Thầy Thích Trúc Thái Minh) về nhận chùa Ba Vàng, lúc ấy chùa Ba Vàng vẫn chỉ là một ngôi chùa rất nhỏ. Thế mà Sư Phụ có được sự quyết tâm xây dựng nên ngôi chùa Ba Vàng và độ tứ chúng là do đâu? Nếu với trí phàm phu tư duy, suy nghĩ thì liệu quý đạo hữu có thể tư duy được từ một ngôi chùa nhỏ bé như vậy, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn có thể xây nên một ngôi chùa to lớn thế này? Từ lúc chỉ có một vài ba Phật tử của mình, nhưng đến bây giờ đã trở thành hơn 100 đạo tràng Phật tử, và các Phật tử tu tập rất tinh tấn. Đó chính là từ hạnh nguyện Bồ Đề của Sư Phụ mà thành, quý đạo hữu ạ!

Hôm nay sinh nhật CLB Cúc Vàng, Yến mong mỏi các quý đạo hữu chúng ta luôn luôn nhớ tới hạnh nguyện Bồ Đề của mình, đó là hạnh nguyện:
“Phát Tâm Bồ Đề
Hộ Trì Tam Bảo
Chuyển Tải Phật Pháp
Rộng Khắp Thế Gian.”

Chính những sự nỗ lực ngày đêm chị em, anh em trong đạo tràng đoàn kết với nhau, giúp đỡ mọi người biết đến Phật Pháp, chia sẻ Phật Pháp đến cho mọi người, đó chính là công hạnh để thực hành hạnh nguyện Bồ Đề của chúng ta. Một lần nữa, Yến cùng với các quý đạo hữu, chúng ta chắp tay hướng tâm tri ân Sư Phụ, tri ân Chư Tăng chùa Ba Vàng đã dẫn đường cho mình được kết nối với chư Phật, được thực hành giáo Pháp của chư Phật. Chúng ta tri ân bằng cách là “Phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật. Phát tâm Bồ đề cầu vô thượng đạo”. Đó là nguyện tri ân lớn nhất.

Yến thỉnh các quý đạo hữu chúng ta hãy cùng phát nguyện Bồ Đề của CLB Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa:
“Phát tâm Bồ đề
Hộ trì Tam Bảo,
Chuyển tải Phật Pháp,
Rộng khắp thế gian
Mang công đức này
Cúng dường chư Phật
Đền đáp công ơn Sư Phụ cùng Đại Tăng chùa Ba Vàng
Chúng con chí thành đảnh lễ tri ân.”

Yến xin kính chúc các quý đạo hữu mạnh khỏe và có một năm Phật sự mang lại nhiều lợi ích cho mình và cho chúng sinh. Kính chúc sinh nhật lần thứ 3 năm sau của chúng ta sẽ có nhiều thành công hơn rất nhiều.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Thông Báo Các Kênh Truyền Thông của Phật Tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

413 lượt xem
11/03/2019

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ