Phận sự công đức từ bi (bài 1) - Tụng kinh trợ duyên | Trạch Pháp ngày 03/03/Giáp Thìn

Đề mục quán giúp tăng thượng tâm, tăng thượng trí:

1. Lắng tâm để tư duy về phước báu phát sinh từ tu tâm từ bi.

2. Lợi ích của việc phát tâm Bồ đề, thực hành công hạnh Bồ đề, cầu vô thượng Bồ đề đối với tâm từ bi.

3. Quán hiện tại:

- Hãy tư duy một việc cụ thể mà mình đang phát tâm trợ duyên.

- Quán nỗi khổ của đối tượng (gia đình hoặc cá nhân) mà mình đang hướng tới giúp đỡ đó.

- Mình hướng tới mong nguyện cho họ những điều tốt đẹp gì?

- Phát nguyện tinh tấn để hồi hướng cho đối tượng đó sớm được như mong nguyện của mình.

- Hồi hướng công đức từ bi đó cho mong nguyện của mình, của gia đình sớm được thành tựu.

- Hồi hướng công đức tu tập từ bi để tri ân Phật - Pháp - Tăng, nguyện cho chánh Pháp trụ lâu dài; nguyện cho Sư Phụ mạnh khỏe, trụ thế lâu dài để chuyển tải Phật Pháp đến cho chúng sinh; nguyện cho các bậc thiện hữu tri thức đã giúp đỡ mình luôn luôn gặp điều tốt lành.

-----

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

-
aa
+
2,184 lượt xem
10/04/2024

Bình luận (127)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. T
  T

  Trần Thị Mai

  25/05/2024
  Chúng cháu xin tri ân Cô chỉ dạy, hướng dẫn ạ.
 2. Đ
  Đ

  Đặng Minh Nguyệt

  25/05/2024
  Các phần tư duy về thiền Cô chỉ dạy thật trí tuệ ạ
 3. H
  H

  Hieu Pham

  25/05/2024
  Một bài Pháp thực sự rất hay ạ. Bài Pháp giúp cháu hiểu thêm rằng trong Phật Pháp, vì mình và vì người khác là 1 không có phân biệt. Nếu muốn những điều tốt đẹp đến với mình thì hãy biết sống vì người.
 4. H
  H

  Hieu Pham

  25/05/2024
  Một bài Pháp thực sự rất hay ạ. Bài Pháp giúp cháu hiểu thêm rằng trong Phật Pháp, vì mình và vì người khác là 1 không có phân biệt. Nếu muốn những điều tốt đẹp đến với mình thì hãy biết sống vì người.
 5. N
  N

  Nguyễn Thị Dịu

  24/05/2024
  Bài Pháp \\\"Phận sự công đức từ bi (bài 1) - Tụng kinh trợ duyên | Trạch Pháp ngày 03/03/Giáp Thìn\\\" hay quá ạ. Con xin tri ân công đức chỉ dạy của Cô và con xin nương tựa vào Cô để cố gắng tu tập và làm phận sự tinh tấn hơn ạ.