Tâm Bồ đề - Biến ác duyên thành đại duyên thù thắng | Trạch Pháp ngày 20/11/Quý Mão

Đề mục quán giúp tăng thượng tâm, tăng thượng trí

1.Tư duy về hạnh tu để thành tựu tâm Bồ Đề của các Bồ Tát.

Tu từ bi:

- Bước đi đầu tiên của hạnh từ bi là tha thứ: tha thứ cho người ác hại mình.

- Bước thứ hai là yêu thương cứu độ: dùng trí tuệ để thấy quả khổ của người hại mình mà phát đại nguyện cứu độ cho họ đến chỗ giác ngộ, hạnh phúc, an vui nhất.

2. Quán sự tha thứ của mình để tự đánh giá về thực hành từ bi tâm của mình.

3. Quán sự mong muốn cho người ác hại mình được sự tốt đẹp, để thật thấy tâm yêu thương của mình có hay không, nhiều hay ít.

4. Thấy được sự vĩ đại của Đức Phật khi hành Bồ Tát đạo, sinh tâm kính ngưỡng.

-
aa
+
154 lượt xem
31/12/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. Ban quản trị

  28/06/2024
  Ban Quản trị và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
  - Chủ quyền của đất nước;
  - Các vấn đề về chính trị;
  - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
  - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
  Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Ban Quản trị và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.