Than trời trách Phật có được Phật độ?

https://youtu.be/uh8qahHFy2U

Câu hỏi: Con xin bạch cô có một câu hỏi: Con đã từng gặp khó khăn và vấp ngã, khi đó con đã phát tâm than trời trách Phật. Giờ biết đến Phật Pháp, con thấy mình thật vô minh. Hiện nay trên mạng xã hội có bài “độ ta không độ nàng” đã có rất nhiều người nghe và hưởng ứng. Kính mong cô nói rõ cho tất cả những ai đã phát tâm đó được hiểu rõ nhân quả của việc than trời trách Phật ạ. Con xin cảm ơn cô.

663 lượt xem
06/05/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ