Thành lập Đạo tràng ở nước ngoài, niềm mong mỏi của các Phật tử xa quê hương

Tu tập trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa không chỉ là các Phật tử trong nước mà còn có các Phật tử hiện đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài. Do có những tính chất khác biệt so với các Phật tử tu tập tại đạo tràng trong nước, nên các Phật tử xa xứ gặp khá nhiều khó khăn trong việc tu tập cùng với các đạo tràng. Bởi vậy, Cô Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán) - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã có buổi chia sẻ, khuyến tấn các Phật tử xa quê hương thành lập đạo tràng ở nước ngoài để thuận tiện cho việc sinh hoạt, tu tập.
Video dưới đây là những lời chia sẻ, sách tấn của Cô chủ nhiệm về thông tin và cách thức mà đạo tràng Phật tử xa xứ thành lập và tu tập. Mong rằng, qua những chia sẻ của Cô, nếu có quý Phật tử nào hiện đang sinh sống, làm việc xa quê hương cũng sẽ hoan hỷ phát tâm đăng ký tham gia vào đạo tràng để tu tập, mang lại lợi ích cho mình và mọi người xung quanh.
Các bài nên xem: 

674 lượt xem
13/10/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ