Thế nào là quy y Tam Bảo và lợi ích quy y Tam Bảo?

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB. 

21 lượt xem
01/01/2024

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ