Phật tử xa xứ Đài Loan tu tập Bát quan trai giới và Lương Hoàng Bảo Sám

“《梁皇寶懺經》具有消除罪惡的功能,消除多生多世的不義之罪。讀到它的時候,我感覺自己熱淚盈眶…每一個字、每句話都有報答四恩的目的,救度三界,代替六道懺悔,祈求脫離三道沉淪。”

(摘自釋竹太明師父在 2021 年三金廟(寶光寺)CHUA BA VANG梁皇寶懺法會啟壇開幕式上的開示)。

農曆8月23日(屬兔年)(2023年10月7日),海外台灣桃園和台灣新北的佛子安排家事,跟隨三金廟(寶光寺)CHUA BA VANG一起修行八關齋戒儀式以及梁皇寶懺。

以此精進,希望道友們可以吸收佛經的教誨,棄惡從善,精進修行。

“Bộ kinh Lương Hoàng Bảo Sám có công năng diệt tội, diệt trừ tiền khiên oan trái nhiều kiếp, nhiều đời, đọc đến mà cảm thấy rơi nước mắt… Mỗi chữ mỗi câu đều nhằm mục đích đền trả bốn ơn, cứu thoát ba cõi, thay thế lục đạo mà sám hối, cầu nguyện cho tam đồ thoát khỏi trầm luân.”

(Trích lời giảng của Thầy Thích Trúc Thái Minh trong Lễ Khai Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám chùa Ba Vàng 2021).

Ngày 23/8/Quý Mão (7/10/2023), các Phật tử xa xứ tại Đào Viên- Đài Loan và Tân Bắc- Đài Loan đã sắp xếp công việc gia duyên để cùng nhau tu tập lễ Bát quan trai giới và Lương Hoàng Bảo Sám theo chùa Ba Vàng.

Với sự tinh tấn này, mong rằng các đạo hữu sẽ thẩm thấu lời kinh dạy, bỏ ác làm lành, chăm chỉ tu tập.

Các Phật tử tại Đài Loan cùng nhau tu tập

Các Phật tử tại Đài Loan cùng nhau tu tập

Các Phật tử hướng tâm theo đàn lễ

Các Phật tử hướng tâm theo đàn lễ

Hướng tâm về đàn lễ Lương Hoàng Bảo Sám

Hướng tâm về đàn lễ Lương Hoàng Bảo Sám

Mâm cúng thực của các Phật tử

Mâm cúng thực của các Phật tử

11 lượt xem
26/11/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ