Phật tử xa xứ hạnh phúc mừng đón Sư Phụ, chư Tăng và Cô chủ nhiệm tại sân bay Đào Viên, Đài Loan

17 lượt xem
30/11/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ