Một tháng đã qua nhưng khu rừng Amazon – lá phổi xanh của trái đất vẫn đang chìm trong biển lửa. Trước sự nguy hại đó, ngày 08/9/2019 (tức ngày 10/8/Kỷ Hợi), được sự cho phép của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, các Phật tử chùa Ba Vàng đã tổ chức chương trình sớt bát cúng dường chư Tăng đang tu tập trong rừng để hồi hướng cầu nguyện có đầy đủ nhân duyên dập tắt cháy rừng Amazon và sớm phát triển hồi sinh trở lại. Chương trình đặc biệt này được diễn ra trong vòng 6 ngày tại khu rừng thiền và khuôn viên bổn tự.
Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy về công đức cúng dường như sau:
“Tháng tháng bỏ ngàn vàng,
Tế tự cả trăm năm,
Chẳng bằng trong giây lát,
Cúng dường bậc tự tu.
Cúng dường vậy tốt hơn,
Hơn trăm năm tế tự.”
Nương vào công đức tu hành của trên Sư Phụ và đại Tăng, các Phật tử chùa Ba Vàng với một niềm tin sắt son về phước báu cúng dường các bậc tự tu như lời Đức Phật dạy để hồi hướng công đức này cầu nguyện có đầy đủ nhân duyên làm dập tắt cháy rừng Amazon, và cũng hồi hướng công đức này đến cho tất cả các chúng sinh đã bỏ mạng qua đám cháy, sớm được siêu sinh, đời nào kiếp nào sinh ra cũng gặp được giáo Pháp của Phật tu hành.

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *