Sinh nhật CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa: Tri ân Sư Phụ - Người đã dẫn dắt chúng con trên bước đường tu nhân, học Phật

Chúng con kính bạch trên Sư Phụ!

Đối với mỗi Phật tử chúng con, CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa không chỉ là nơi cùng tu tập, học lời Phật dạy mà còn là một gia đình lớn trong giáo Pháp của Như Lai.

Chúng con đã từng là những người có cuộc sống đau khổ bởi bệnh tật, sự bất hòa, lo toan cho cuộc sống hằng ngày hoặc do chính những tham cầu về ái dục, tiền tài, danh vọng,... của chính mình mà chẳng thể thoát ra. Bởi vậy, được tiếp cận với Phật Pháp, tu học trong CLB, nương đức Sư Phụ thực hành Pháp lục hòa dường như đã mở ra cho chúng con một con đường mới, một lối thoát cho cuộc đời này.

Đúng như Cô chủ nhiệm của chúng con đã nói: “Với chúng con, chánh Pháp Phật hay nói rõ là sáu Pháp hòa kính đã đem đến cho chúng con cách tư duy, nhìn nhận về cuộc sống chân thật hơn. Chúng con biết xoay vào tâm, sửa chữa tâm xấu, phát triển tâm tốt. Nhờ đó mà sự phiền não, oán hận, ác hại… cuộc đời và mọi người được tiêu giảm.”

Sư Phụ là người Thầy đã dẫn dắt Phật tử chúng con từng bước đi trên con đường giác ngộ giải thoát, là người dạy cho chúng con giáo lý đạo Phật, được thực hành pháp lục hòa, được tập thực hành công hạnh Bồ đề; để từ đó, chúng con trở thành những người con có hiếu nghĩa hơn, vơi bớt những khổ đau trong cuộc sống và được cảm nhận niềm hạnh phúc chân thật.

Bởi vậy, nhân kỷ niệm ngày sinh nhật CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục hòa cũng chính là kỷ niệm ngày chúng con được “sinh ra trong pháp và luật của Như Lai”, từ khắp các tỉnh thành, đại diện các đạo tràng Phật tử chúng con cùng nhau trở về chốn già lam Ba Vàng để được bày tỏ tấm lòng tri ân đến Sư Phụ - người Thầy khả kính của chúng con.

Chúng con kính chúc Sư Phụ sức khỏe miên trường, trụ thế Sa Bà dài lâu. Chúng con tha thiết cầu thỉnh trên Sư Phụ tiếp tục tế độ cho chúng con trong kiếp này và các kiếp vị lai, cho tới ngày thành tựu Vô thượng Bồ đề. Chúng con cũng xin hứa sẽ tinh tấn tu tập, thực hành Pháp lục hòa, cố gắng thực hành công hạnh Bồ đề:

"Phát Tâm Bồ Đề

Hộ Trì Tam Bảo

Chuyển Tải Phật Pháp

Rộng Khắp Thế Gian.”

Chúng con xin mượn pháp thế gian, kính dâng lên Sư Phụ những lẵng hoa tươi thắm gửi gắm tấm lòng tri ân của chúng con!

Các Phật tử đã chuẩn bị những lẵng hoa tươi thắm để dâng lên tri ân Sư Phụ - Người đã sinh chúng ta ra trong giáo Pháp của Như Lai.

Các Phật tử đã chuẩn bị những lẵng hoa tươi thắm để dâng lên tri ân Sư Phụ - Người đã sinh chúng ta ra trong giáo Pháp của Như Lai.

Nụ cười rạng rỡ của các Phật tử khi được trở về Nhà nhân ngày sinh nhật chung của chúng ta!

Nụ cười rạng rỡ của các Phật tử khi được trở về Nhà nhân ngày sinh nhật chung của chúng ta!

Các đạo tràng thuộc CLB Cúc Vàng chuẩn bị những lẵng hoa tươi thắm, bày tỏ tấm lòng tri ân tới trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.

Các đạo tràng thuộc CLB Cúc Vàng chuẩn bị những lẵng hoa tươi thắm, bày tỏ tấm lòng tri ân tới trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.

Những lẵng hoa tươi thắm thay lời tri ân thành kính dâng lên Sư Phụ - Người đã sinh ra chúng con trong giáo Pháp của Như Lai.

Những lẵng hoa tươi thắm thay lời tri ân thành kính dâng lên Sư Phụ - Người đã sinh ra chúng con trong giáo Pháp của Như Lai.

Đại diện các Phật tử dâng lời tác bạch tri ân Sư Phụ nhân kỷ niệm sinh nhật của CLB Cúc Vàng - Tập tu Lục Hòa

Đại diện các Phật tử dâng lời tác bạch tri ân Sư Phụ nhân kỷ niệm sinh nhật của CLB Cúc Vàng - Tập tu Lục Hòa

Các Phật tử đã cùng nhau dâng lẵng hoa tri ân nhân kỷ niệm sinh nhật CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa.

Các Phật tử đã cùng nhau dâng lẵng hoa tri ân nhân kỷ niệm sinh nhật CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa.

Mượn pháp thế gian, chúng con thành kính dâng những lẵng hoa tươi thắm tri ân Sư Phụ - Người đã dẫn dắt Phật tử chúng con từng bước đi trên con đường giác ngộ giải thoát.

Mượn pháp thế gian, chúng con thành kính dâng những lẵng hoa tươi thắm tri ân Sư Phụ - Người đã dẫn dắt Phật tử chúng con từng bước đi trên con đường giác ngộ giải thoát.

Từ khắp các tỉnh thành, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng đã về tại Nhà lớn để tri ân Sư Phụ.

Từ khắp các tỉnh thành, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng đã về tại Nhà lớn để tri ân Sư Phụ.

Những lẵng hoa tươi thắm từ các đạo tràng Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa dâng lên Sư Phụ.

Những lẵng hoa tươi thắm từ các đạo tràng Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa dâng lên Sư Phụ.

-
aa
+
85 lượt xem
04/03/2024

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ