Viếng thăm Tháp Trà Tỳ - Quán tưởng trở về ngày hỏa táng kim thân Đức Thế Tôn

“Kính bạch Đấng Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni! Hôm nay, chúng con đến Tháp Trà Tỳ - nơi hơn 2600 năm về trước, thành Câu Thi Na tràn ngập nước mắt chúng sinh; nơi tất cả chúng sinh quyến luyến không muốn rời xa; nơi thế gian suy sụp khi phải rời xa Đức Thế Tôn. Chúng con thành tâm nhiễu Tháp, quán tưởng mình cũng được như chúng sinh trong các cõi Trời được về đây cúng dường, nhiễu quanh Đức Thế Tôn trong lễ Trà Tỳ - nơi kim thân Xá Lợi được lưu xuất, tiếp độ cho chúng sinh. Chúng con thành kính đảnh lễ lòng từ bi của Đức Cha Lành đã độ cho vô số, vô lượng chúng sinh trong Lễ Trà Tỳ, và hôm nay, lại độ cho chúng con…” - Trích lời Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến tác bạch tại Tháp Trà Tỳ, Ấn Độ trong chuyến hành hương về miền đất Phật đoàn 3 - năm 2023 của CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa.

Nghẹn ngào giây phút viếng thăm Tháp Trà Tỳ, theo sự dẫn dắt của Cô chủ nhiệm, các Phật tử đoàn hành hương số 3 - năm 2023 đã cùng nhau nhiễu quanh bảo tháp, xưng niệm danh hiệu Đức Thế Tôn và thành kính đảnh lễ, tưởng nhớ ân đức của Ngài.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

"Đức Thế Tôn tuy thị hiện Niết bàn, nhưng oai lực của Ngài không mất. Nếu ai nhất tâm tu tập thì đều có sự thị hiện của Ngài để gia trì, tế độ." - Trích lời Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến dâng lời tác bạch tại Tháp Trà Tỳ.

Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến dâng lời tác bạch tại Tháp Trà Tỳ.

Các Phật tử hướng tâm theo lời tác bạch của Cô chủ nhiệm.

Các Phật tử hướng tâm theo lời tác bạch của Cô chủ nhiệm.

Các Phật tử nhiễu quanh tháp Trà Tỳ - nơi hỏa táng kim thân Đức Thế Tôn nhập Niết bàn.

Các Phật tử nhiễu quanh tháp Trà Tỳ - nơi hỏa táng kim thân Đức Thế Tôn nhập Niết bàn.

Những đóa hoa thơm ngát thay tấm lòng tri ân thành kính dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn.

Những đóa hoa thơm ngát thay tấm lòng tri ân thành kính dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn.

"Chúng con khải bạch Đức Thế Tôn hãy gia trì cho chúng con được thực hành lời di giáo của Đức Thế Tôn để lại cho chúng con. Chúng con xin Đức Thế Tôn nâng đỡ cho chúng con, để chúng con đi được trên con đường mà Đức Thế Tôn hằng mong mỏi chúng sinh." - Trích lời Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

-
aa
+
4,680 lượt xem
18/03/2024

Bình luận (20)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. K
  K

  Kim Anh

  18/04/2024
  Chúng con thành kính đảnh lễ lòng từ bi của Đức Cha Lành đã độ cho vô số, vô lượng chúng sinh
 2. N
  N

  Nguyễn Thị Thược

  18/04/2024
  Chúng con nguyện tinh tấn trên con đường tu tập
 3. Đ
  Đ

  Đặng Thị Thuỷ

  18/04/2024
  Con cũng đã được đến nơi đây và được nhiễu quanh Tháp trà tỳ. Thật xúc động ạ!
 4. M
  M

  May Vu

  18/04/2024
  Các phật tử được cùng Cô chủ nhiệm đi viếng thăm tứ thánh tích của Phật giáo thật phước duyên ạ. Xin tuỳ hỷ các đạo hữu ạ
 5. H
  H

  Hoa

  18/04/2024
  Con đã được đến đây cùng Cô CN! thật xúc động!