Dâng y bát cúng dường trong lễ xuất gia - Kính mộ chí nguyện cao cả của quý tân sư

“Chúng con được nghe trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật có dạy về bổn phận của người Phật tử tại gia rằng: “Thành tựu bốn điều sẽ đưa chúng đệ tử tại gia bước vào con đường thích đáng của gia chủ, con đường đem lại tiếng tốt, con đường đưa đến cõi trời đó là: Thứ nhất, hộ trì chư Tăng với y phục; thứ hai là đồ ăn khất thực; thứ ba là sàng tọa; thứ tư là dược phẩm trị bệnh”. Vâng theo lời Phật dạy, với tâm hộ trì, cầu mong phước báo từ phước điền là ngôi Tam Bảo, Phật tử chúng con thành tâm sắm sửa cà sa y phục cùng với bình bát - pháp khí của Tăng cúng dường đến quý tân sư.” - Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Vừa qua - ngày 08/02/Giáp Thìn, nhân kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa (Đức Phật) xuất gia, chùa Ba Vàng tổ chức lễ thế phát xuất gia cho các thiện nam tử phát khởi đại tâm lập chí thoát trần, trước sự chứng minh của mười phương Tam Bảo cùng hiện tiền chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa và sự chấp đao thế phát của trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh. Nhân dịp này, với tâm kính mộ chí nguyện cao cả của quý tân sư, Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến cùng các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa, CLB Tuổi trẻ Ba Vàng, đã thành kính cúng dường y phục, bình bát - vật dụng thiết yếu hằng ngày của Tăng đến quý sư.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Y, bát là hai vật dụng rất quan trọng, là pháp khí để người xuất gia thực hành pháp.

Y, bát là hai vật dụng rất quan trọng, là pháp khí để người xuất gia thực hành pháp.

Ba y - một bát được Cô chủ nhiệm dâng lên cúng dường quý tân sư, nguyện mong pháp hạnh đầu đà của chư Phật sẽ mãi được tiếp nối và truyền thừa.

Ba y - một bát được Cô chủ nhiệm dâng lên cúng dường quý tân sư, nguyện mong pháp hạnh đầu đà của chư Phật sẽ mãi được tiếp nối và truyền thừa.

Sau khi được Sư Phụ chú nguyện, truyền trao y, bát, các quý tân sư nương đức đại Tăng, được thọ nhận y, bát do các Phật tử cúng dường.

Sau khi được Sư Phụ chú nguyện, truyền trao y, bát, các quý tân sư nương đức đại Tăng, được thọ nhận y, bát do các Phật tử cúng dường.

Quý tân sư xuất gia trong tấm huỳnh y giải thoát - đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trên con đường tầm cầu giải thoát

Quý tân sư xuất gia trong tấm huỳnh y giải thoát - đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trên con đường tầm cầu giải thoát

-
aa
+
843 lượt xem
18/03/2024

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ