Lao xao vụ việc “chư Tăng chùa Ba Vàng nhận tiền cúng dường” | Phạm Thị Yến

Mời quý đạo hữu và các bạn cùng theo dõi video trên.

748 lượt xem
10/08/2022

Bình luận (16)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. N
  N

  Nguyễn Thị Hương

  21/08/2022

  Nhận tiền cúng dường là truyền thống từ thời Đức Phật còn tại thế. Nhiều người cúng dường đến Đức Phật và chư Tăng được phát sinh phước báu hiện tiền. Chư Tăng chùa Ba Vàng vì lòng từ bi mà đi khất thực mong rằng những người được sớt bát cúng dường tịnh tài tịnh vật được bớt khổ ngay trong đời hiện tại và vị lai không có gì là sai cả, rất đúng với giáo lý nhà Phật

 2. Đỗ thị Tầm

  20/08/2022

  Cúng dường chư Tăng là đúng bao đời nay nhân dân ai ra chùa đều cúng dường

 3. L
  L

  Lưu Thúy

  19/08/2022

  Tiền của tôi, tôi muốn cúng cho ai thì cúng, mắc gì các bạn phải dạy tôi cách sử dụng đồng tiền. Tôi quý chư Tăng thì tôi biếu, tôi tặng. Đó là chuyện quá bình thường.

 4. H
  H

  Hoàng Quỳnh

  19/08/2022

  Chư Tăng nhận tiền cúng dường là đúng Pháp , đúng với lời Đức Phật dạy. Chư Tăng làm đúng pháp luật, làm đúng lời Phật dạy mà chê bai thì đó là phỉ báng.

 5. N
  N

  Nguyễn Thị Diện

  19/08/2022

  Cô phân tích rất đúng ạ!