Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Danh sách video tu tập lần 3 sau sám hối chư Tăng

Ngày 1 (ấn vào tên bài): Giàu, nghèo đều từ hai chữ “nhân duyên” | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Ngày 2 (ấn vào tên bài): Người bạn thực sự là người có thể làm thầy cho mình

Ngày 3 (ấn vào tên bài): Nhân duyên của bệnh tật | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Ngày 4 (ấn vào tên bài): Tâm linh – Nghiệp duyên tương quan trong gia đình

Ngày 5 (ấn vào tên bài): Nên làm gì để người chết do tai nạn được siêu thoát? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Ngày 6 (ấn vào tên bài): Chấm dứt hiện tượng nhìn thấy vong linh và bị vong linh xui khiến nhờ tu tập Phật Pháp

Ngày 7 (ấn vào tên bài): Muốn có phước đức tự mình phải tạo | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Ngày 8 (ấn vào tên bài): Lợi ích của sự cúng dường | Phật Tử Phạm Thị Yến

Ngày 9 (ấn vào tên bài): Chữ “duyên” trong tình yêu | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Ngày 10 (ấn vào tên bài): Cách nuôi dạy con cái trong gia đình
Các bài xem thêm:

1.853 lượt xem
12/11/2021

Bình luận (1)

  1. V
    V

    Vũ Thị Biển

    22/11/2021

    Vâng con xin tri ân công đức của Sư Phụ ạ. Thầy đã mở ra con đường cho chúng con được sám hối Đại Tăng chúng con phúc mỏng nghiệp dầy tội lỗi chất đầy cao như núi toàn người bệnh khổ. Thầy có lòng nhân từ cứu vớt chúng con cho chúng con vơi dần đi nghiệp khổ lên Thầy đã cho chúng con được sám hối Đại Tăng để tiêu đi tội lỗi của chúng con thật là niềm vui không bến không bờ. Chúng con xin phát nguyện hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp, rộng khắp thế gian và con cũng xin nguyện sinh ra nơi đâu cũng gặp được giáo Pháp của Phật để tu hành ạ. Con xin kính tri ân Tam Bảo, con xin tri ân Sư Phụ cùng Tăng Đoàn ạ.

Xem nhiều nhất trong chuyên mục