Chương trình tu: Pháp đàn sám hối Lương Hoàng Bảo Sám

Xem thêm (ấn vào tên bài): Lương Hoàng Sám

A. Lời Dẫn

Kính thưa quý đạo hữu! Sám hối là pháp tu không thể thiếu của người đệ tử Phật, ngoài sự tu tỉnh giác chánh niệm để sám hối các lỗi ngay trong hiện tại, còn có pháp sám hối các tội lỗi quá khứ và sám hối hồi hướng đến cho các chúng sinh có hữu duyên với mình. Lời dẫn của bộ Lương Hoàng Sám như sau: “Phàm là người sanh trong cõi Dục này, trừ các bậc đã hoàn toàn giác ngộ, thì không một ai tránh khỏi lỗi lầm, bởi ba nghiệp gây nên.
Các tội lỗi đã từ ba nghiệp phát sanh, nên người muốn dứt trừ hết tội lỗi, tất nhiên phải đem ba nghiệp ấy để sám hối, thì tội lỗi mới được thanh tịnh.
Phật dạy: “Nếu không có phương pháp sám hối thì tất cả các Phật tử không một ai mà được giải thoát”.
Cũng như, nếu không nhờ bộ Lương Hoàng Sám này thì bà Hy Thị là Hoàng hậu của vua Lương không làm sao thoát khỏi khổ nạn được.
Vì thế nên bộ Lương Hoàng Sám này có một hiệu lực mạnh mẽ, làm cho người có tội lỗi được tiêu trừ, phước lành tăng trưởng.”

Và Phật tử đã có sự chứng nghiệm chuyển nghiệp khi nương đức chư Tăng chùa Ba Vàng tu theo pháp sám này. Vì vậy mà hàng năm chư Tăng thường tổ chức cho Phật tử tu 3 ngày sám hối theo pháp sám này từ chiều 23/8 âm lịch đến tối 26/8 âm lịch.

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài):

Chương trình tu: Pháp đàn sám hối Lương Hoàng Bảo Sám (Dành cho nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Chương trình tu: Pháp đàn sám hối Lương Hoàng Bảo Sám (Dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

B. Hướng Dẫn

I. Nội Dung

Chương trình gồm có 2 nội dung:
C. I. Chương Trình Tu 3 Ngày Trước Khi Tham Gia Pháp Đàn Lương Hoàng Bảo Sám Trực Tiếp/Trực Tuyến (20, 21, 22/8 âm lịch)
C. II. Hướng Dẫn Tham Gia Pháp Đàn Sám Hối Lương Hoàng Bảo Sám Trực Tiếp/Trực Tuyến (Chiều 23/8-26/8 âm lịch)

II. Đối Tượng Tu Tập

Chương trình dành cho hai đối tượng:
(1) Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa

Giải thích:
(1) Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Nhân dân là những người chưa quy y Tam Bảo; Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa là những người đã quy y Tam Bảo, nhưng chưa phát tâm Bồ Đề tu lục hòa.
(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Các Phật tử đã được phát nguyện Bồ Đề và phát nguyện tu sáu Pháp hòa kính là: 1. Thân hòa đồng trụ; 2. Khẩu hòa vô tránh; 3. Ý hòa đồng duyệt; 4. Giới hòa đồng tu; 5. Kiến hòa đồng giải; 6. Lợi hòa đồng quân.

Lưu ý:
– Thực hành nghi thức chung: Nếu trong gia đình/hội chúng, có cả thành viên đã phát nguyện tu lục hòa và thành viên chưa phát nguyện tu lục hòa, thì sẽ dùng chung chương trình dành cho Phật tử đã phát nguyện tu lục hòa.

III. Phương Thức Tu Tập

– Tu theo cá nhân, gia đình, hoặc nhóm, hoặc cả đạo tràng.

IV. Hướng Dẫn Tu Các Chương Trình Trùng Ngày Tu Kinh Lương Hoàng Bảo Sám Trực Tiếp/Trực Tuyến

- Tu Lương Hoàng Bảo Sám thay các ngày tu của chương trình tu sau sám hối chư Tăng, an vị lô hương, về nhà mới, tuần thất,…

- Tu bài 8 thì bạch xin nghỉ trong thời gian tu Lương Hoàng Bảo Sám và thỉnh vong linh của bài 8 về tu cùng pháp hội tu Lương Hoàng Bảo Sám.

V. Thỉnh Mời Các Mục Tâm Linh Và Cúng Dường

1. Thỉnh Mời Các Mục Tâm Linh: Đã có trong văn khấn

2. Cúng Dường

– Tùy duyên đặt tịnh tài cúng dường (có hoặc không; hoặc ít, hoặc nhiều), để hồi hướng cho các vong linh, để các vong linh có phúc lành thọ thực, nghe kinh.
– Nếu có cúng dường thì tịnh tài phát nguyện cúng dường hồi hướng để riêng thành hai phần: 1. Chư Thiên, chư Thần Linh; 2. Vong linh,…

VI. Các Vấn Đề Cần Hiểu Trước Khi Tham Gia Pháp Đàn Sám Hối Lương Hoàng Bảo Sám Để Được Lợi Ích

Link: https://phamthiyen.com/cac-van-de-can-hieu-truoc-khi-tham-gia-phap-dan-sam-hoi-luong-hoang-bao-sam-de-duoc-loi-ich-c3916.html

VII. Hướng Dẫn Cho Phật Tử Ở Xa Muốn Cúng Dường Tam Bảo Về Chùa Ba Vàng

Nếu các Phật tử ở xa, muốn cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng, nhưng không có điều kiện để về chùa, thì quý Phật tử xem hướng dẫn tại đây bài: Thông báo số tài khoản của chùa Ba Vàng
Link: https://chuabavang.com/thong-bao-so-tai-khoan-cua-chua-ba-vang-d781.html
Lưu ý: Nếu như sách nào có in số tài khoản mà không in đường link trên, mong quý vị xem xét và kiểm tra lại.

C. Các Chương Trình

I. Chương Trình Tu 3 Ngày Trước Khi Tham Gia Pháp Đàn Lương Hoàng Bảo Sám Trực Tiếp/Trực Tuyến (20, 21, 22/8 âm lịch)

Link: https://phamthiyen.com/chuong-trinh-tu-3-ngay-truoc-khi-tham-gia-phap-dan-luong-hoang-bao-sam-truc-tieptruc-tuyen-c2303.html

II. Hướng Dẫn Tham Gia Pháp Đàn Sám Hối Lương Hoàng Bảo Sám Trực Tiếp/Trực Tuyến (Chiều 23/8-26/8 âm lịch)

Link: https://phamthiyen.com/huong-dan-tham-gia-phap-dan-sam-hoi-luong-hoang-bao-sam-truc-tuyentruc-tiep-c3991.html

42,600 lượt xem
10/09/2022

Bình luận (7)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. V
  V

  Vũ Thị Oanh

  15/09/2022

  Con xin tri ân công đức của Sư Phụ và các chư Tăng Ni Phật tử chùa Ba Vàng

 2. T
  T

  Trần thị sản

  15/09/2022

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin tri ân công đức trên Sư Phụ cùng chư tôn đức Tăng Ni và Cô chủ nhiệm của câu lạc bộ Cúc Vàng Chùa Ba Vàng ạ🙏🏽❤️

 3. P
  P

  Phùng Thị Chung

  15/09/2022

  Con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Cô chủ nhiệm CLB Cúc Vàng chùa Ba Vàng đã cho các Phật tử cơ hội sám hối tội lỗi để bớt khổ, đi trên con đường thoát luân hồi ạ.

 4. N
  N

  Nguyễn Thị Sinh

  14/09/2022

  Con xin thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ, chư Tăng và Cô CN ạ!

 5. N
  N

  Nguyễn Hữu Chí Bảo

  14/09/2022

  Cho con hỏi chiều mấy ngày 23... 26, con bận học không tu vào đúng trực tuyến thì làm sao ạ?

  1. Ban quản trị

   17/09/2022

   Ban Quản trị trang xin chào bạn Nguyễn Hữu Chí Bảo và xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:
   1. Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám được diễn ra trong 3 ngày 3 đêm (Từ 23/8 - 26/8/Nhâm Dần, tức 18/9 - 21/9/2022).
   - Lễ Khai đàn sẽ được diễn ra vào lúc 15h00 - ngày 23/8/Nhâm Dần.
   Chương trình sẽ được phát trực tiếp xuyên suốt trong 3 ngày 3 đêm trên các kênh:
   - Website chùa Ba Vàng
   - Youtube chùa Ba Vàng
   - Youtube Thầy Thích Trúc Thái Minh
   2. Bạn tùy duyên tu tập, tụng kinh theo Pháp đàn qua video phát trực tiếp vào bất cứ thời gian nào trong ngày tại nhà. Nội dung kinh tụng sẽ được cập nhật bằng đường link tại phần mô tả và phần bình luận của video phát trực tiếp.
   3. Lợi ích khi tham gia
   Bộ kinh “Lương Hoàng Bảo Sám” (còn gọi là kinh Đại Sám) bao gồm mười quyển, trong đó nội dung chủ yếu đề cập tới những tội báo mà chúng sinh gây tạo, từ đó hướng dẫn chúng ta sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng, mang lại lợi ích cho bản thân và chúng sinh.
   Tu tập tụng kinh Lương Hoàng Bảo Sám để sám hối tội lỗi của bản thân cũng như nuôi dưỡng tâm Bồ Đề, đó là sám hối thay cho các cõi, thực hành tâm yêu thương từ bi, cứu độ chúng sinh. Từ đó giúp cho người trì tụng phát sinh công đức tinh tấn để thành Phật.
   * Ngoài ra, Ban Quản trị xin mời bạn tham khảo đường link dưới đây:
   Các vấn đề cần hiểu trước khi tham gia Pháp đàn sám hối Lương Hoàng Bảo Sám để được lợi ích
   Chúc bạn và gia đình luôn an lạc, hạnh phúc!