Thực tập yêu thương, gieo nhân từ bi - Cô Chủ nhiệm sách tấn Ban Cán sự đạo tràng Trúc Minh

Trong ngày đầu tiên của chuyến đi phận sự tại thành phố Hồ Chí Minh, Cô Chủ nhiệm Phạm Thị Yến đã có buổi gặp mặt Ban cán sự đạo tràng Trúc Minh - TP. Hồ Chí Minh để sách tấn, hướng dẫn các Phật tử về việc tu tập, phát triển đạo tràng. 
Để đạo tràng vững mạnh và ngày một phát triển, Cô đã sách tấn các Phật tử trong Ban Cán sự biết nhận diện và từ bỏ tâm bất thiện, tinh tấn thực hành tâm yêu thương, gieo nhân từ bi trong đạo tràng: “Cho yêu thương - nhận lại hạnh phúc, cho từ bi - nhận được an lành”.
Bên cạnh đó, Cô cũng hướng dẫn các Phật tử tư duy đúng về bổn phận, trách nhiệm của mình trong việc sinh hoạt, ứng xử đối với thành viên trên tinh thần hòa hợp để mang lại lợi ích cho nhau khi tu tập lục hòa.
Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Cô chủ nhiệm sách tấn đạo trang Trúc Minh

Cô Chủ nhiệm Phạm Thị Yến đã có buổi gặp mặt Ban cán sự đạo tràng Trúc Minh - TP. Hồ Chí Minh 

Phật tửu trong đạo tràng trúc minh

Phật tử trong Đạo tràng Trúc Minh

Trưởng Đạo tràng Trúc Minh

Trưởng Đạo tràng Trúc Minh

Phật tử ghi chép lời Cô chia sẻ

Phật tử chăm chú ghi chép lại những lời Cô trong buổi chia sẻ

Các bài nên xem:

565 lượt xem
10/01/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ