Sự chuyển hóa nhiệm màu của bệnh nhân Covid-19 trong đạo tràng Phật tử xa xứ

Từ những ngày đầu tiên tìm hiểu Phật Pháp cho đến khi đạo tràng Phật tử xa xứ chùa Ba Vàng được thành lập, các Phật tử hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại nhiều quốc gia trên thế giới đã cùng nhau thực hành tu tập theo sự chỉ dạy của Sư Phụ, chư Tăng cùng Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến và có những chuyển hóa rất tích cực, nhiệm màu. Video trên đây là lời cảm ơn của một bệnh nhân chuyển hóa nghiệp bệnh Covid-19 với niềm tin tâm linh vào Phật Pháp và những báo cáo về tình hình hoạt động của đạo tràng Phật tử xa xứ chùa Ba Vàng trong thời gian vừa qua.

Các bài nên xem:

-
aa
+
1,104 lượt xem
07/02/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ