Ra mắt 5 đạo tràng Phật tử xa xứ - chuyển tải giáo Pháp của Phật rộng khắp năm châu

Kể từ khi thành lập đạo tràng Phật tử xa xứ chùa Ba Vàng vào ngày 12/11/Canh Tý, dưới sự giáo dưỡng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng và sự hướng dẫn, sách tấn từ Cô chủ nhiệm, các Phật tử đã cùng cố gắng, khuyến tấn nhau tu học. Mặc dù không được gần chùa về khoảng cách địa lý, không được gần Sư Phụ cùng chư tôn đức Tăng và Cô chủ nhiệm, nhưng nhờ sự tinh tấn nghe học, thực hành pháp mà khoảng cách ấy không còn là trở ngại. Sau 7 tháng tu học, đạo tràng đã phát triển mạnh mẽ và lan rộng tới hơn 20 quốc gia.

Hôm nay, ngày 11/6/Tân Sửu (tức 20/7/2021), thể theo mong cầu của các Phật tử xa xứ, Cô Phạm Thị Yến cùng một số Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa đã thay mặt dâng lời tác bạch, cầu thỉnh trên Sư Phụ cùng chư Tôn Đức Tăng chứng minh cho các Phật tử được thành lập thêm 4 đạo tràng mới.

Ra mắt đạo tràng Phật tử xa xứ Ra mắt 5 đạo tràng Phật tử xa xứ

Cô Phạm Thị Yến cùng một số Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa đã thay mặt dâng lời tác bạch, cầu thỉnh trên Sư Phụ Cô Phạm Thị Yến cùng một số Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa đã thay mặt dâng lời tác bạch, cầu thỉnh trên Sư Phụ

Được sự hứa khả trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, 5 đạo tràng Phật tử xa xứ đã chính thức được thành lập và ra mắt trên Sư Phụ cùng đại chúng. Hướng tâm về chùa, các Phật tử cùng Cô chủ nhiệm và đạo hữu đã phát tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề, báo đền ơn chư Phật, Sư Phụ cùng chư Tăng và thành tựu nguyện lạnh mang lại lợi ích cho mình và cho mọi người.

Link Fangape đạo tràng Phật tử xa xứ: https://www.facebook.com/groups/273221903537579

các Phật tử chăm chú lắng nghe lời chỉ dạy của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh. các Phật tử chăm chú lắng nghe lời chỉ dạy của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.Cô Phạm Thị Yến cùng các Phật tử hoan hỷ khi lắng nghe báo cáo của các Phật tử xa xứ về sự phát triển của đạo tràng. Cô Phạm Thị Yến cùng các Phật tử hoan hỷ khi lắng nghe báo cáo của các Phật tử xa xứ về sự phát triển của đạo tràng

Các bài nên xem:

945 lượt xem
21/07/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ