Sớt bát cúng dường Chư Tăng thực hành hạnh đầu đà nhân ngày vía Ngài Đại Ca Diếp

“Nếu chư Tăng thực hành hạnh đầu đà thì các bậc Thánh sẽ xuất hiện và duy trì được Tam thừa (Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, Bồ Tát thừa) ở thế gian, chúng sinh sẽ được lên thiên giới nhiều hơn. Ai tán thán, đảnh lễ, cúng dường các bậc tu hành hạnh đầu đà, người đó sẽ rời được ba đường ác. Đó là việc vô cùng quý báu đối với chúng sinh.” - Trích lời Cô Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán).
Hiểu được phước báu, lợi ích từ việc hộ trì chư Tăng tu hành hạnh đầu đà, ngày 06/3/Tân Sửu (tức 17/4/2021), Cô Phạm Thị Yến cùng đại diện các Phật tử trong CLB Cúc Vàng, CLB Tuổi Trẻ Ba Vàng đã chuẩn bị vật thực dâng lên cúng dường chư tôn đức Tăng chùa Ba Vàng - những bậc đang thực hành hạnh đầu đà.
Chứng kiến những đôi chân trần bước trên con đường mòn đầy sỏi đá, các Phật tử không khỏi nghẹn ngào, xúc động trước sự thực hành hạnh đầu đà, lìa xa ngũ dục để tiến tới thành tựu lý tưởng cao đẹp, làm lợi ích cho chúng sinh của chư tôn đức Tăng.
Mong rằng, nhờ nhân duyên thù thắng này, các Phật tử sẽ có thêm động lực để tinh tấn tu tập, hộ trì các bậc tu hành hạnh đầu đà, phát sinh nhiều phước báu để được hạnh phúc, an vui.

(Hình ảnh chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập trong rừng trở về nơi thọ thực)

Chư Tăng chùa Ba Vàng ôm bình bát thong dong tự tại dưới trời mưa

Sớt bát cúng dường chư Tăng

Cô Phạm Thị Yến sớt bát cúng dường chư Tăng chùa Ba Vàng - những bậc đang thực hành hạnh đầu đà

Phật tử sớt bát cúng dường Chư Tăng chùa Ba Vàng

Đại diện Phật tử trong CLB Cúc Vàng sớt bát cúng dường chư tôn đức Tăng

Các bài nên xem:

1,743 lượt xem
17/04/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ