Nhận bố thí - Tu tâm để tri ân

Trong cuộc đời, mỗi người đều cho đi rất nhiều và cũng được nhận lại rất nhiều. Khi mình nhận lại, mình được thực hành tâm biết ơn đối với người đã cho mình, khiến mình được nhiều lợi ích. Xin mời các bạn cùng xem clip “Nhận bố thí - tu tâm để tri ân” để biết được cách hành xử và hướng tâm khi mình nhận được sự bố thí từ người khác.

---
Phật tử Phạm Thị Yến - Trạch Pháp Thường Kỳ ngày 3-4 năm Đinh Dậu.
1/ Thông báo về việc, có thí chủ Bố thí tiền xe, để cho những người đang học và những người muốn tìm hiểu giáo lý của Phật, về chùa Ba Vàng tu học.

2/ Nhận bố thí, để học theo đức Xả tham của thí chủ.

3/ Nhận bố thí để thực hành TÂM BIẾT ƠN. Các việc cần thực hành, khiến sinh trưởng thiện tâm, khi nhận bố thí tiền xe, để có công đức hồi hướng đền ơn cho thí chủ.

Các bài nên xem:

183 lượt xem
27/05/2017

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ