Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Giữ vững tinh tấn

Đề mục quán:

1. Quán phiền não, ràng buộc thiêu đốt của cuộc sống tại gia, vợ chồng, con cái và tham tạo, giữ tài sản.

2. Quán chiếu: Mình có còn nhiều thèm khát, mong muốn cuộc sống phàm tục không?

3. Quán chiếu: Đối với việc phạm hạnh, khổ hạnh, phận sự, mình có bị phiền não, sợ hãi, thối lui không?

4. Quán chiếu: Tâm tham dục, bất thiện trong hiện tại sẽ dẫn mình đi về đâu trong 3 đường ác?

1.416 lượt xem
17/08/2021

Bình luận (2)

 1. D
  D

  Diệu Hoa

  17/08/2021

  Xin thành kính tri ân Cô chủ nhiệm! Bài trạch Pháp của Cô rất ý nghĩa đối với sự tu học Phật của chúng tôi. Tự liên hệ, tôi thấy mình còn giải đãi, chưa tinh tấn tu tập. Mạng người vô thường, cần khẩn trương tu tập, không nên chờ đợi.

 2. P
  P

  Phạm Thị Huệ

  17/08/2021

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Em thuộc đạo tràng Trúc Bảo Thuận An Bình Dương, em xin thành kính tri ân công đức của Cô CN CLBCV

Xem nhiều nhất trong chuyên mục