Giữ vững tinh tấn

Đề mục quán giúp tăng thượng tâm, tăng thượng trí:

1. Quán phiền não, ràng buộc thiêu đốt của cuộc sống tại gia, vợ chồng, con cái và tham tạo, giữ tài sản.
2. Quán chiếu: Mình có còn nhiều thèm khát, mong muốn cuộc sống phàm tục không?
3. Quán chiếu: Đối với việc phạm hạnh, khổ hạnh, phận sự, mình có bị phiền não, sợ hãi, thối lui không?
4. Quán chiếu: Tâm tham dục, bất thiện trong hiện tại sẽ dẫn mình đi về đâu trong 3 đường ác?

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

21,264 lượt xem
17/08/2021

Bình luận (3)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. L
  L

  Lã thi thỏa

  25/08/2023

  Con xin tri ân công đức của Cô Chủ nhiệm 

 2. M
  M

  Mỹ Lệ Trần Thị

  24/08/2023

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con xin tri ân công đức của cô chủ nhiệm ạ

 3. V
  V

  Vũ Việt Cường, Pháp danh Cường Giác Kiên

  20/08/2023

  Cô giảng bài Pháp này rất hay ạ. Xin tri ân công đức trên của cô chủ nhiệm