Các bài kinh tụng (phụ) - Nghi thức tu tập sám hối chuyển hóa (bài tu số 8)

Xem Nghi thức tu tập sám hối chuyển hóa (bài tu số 8) tại link (ấn vào link):
https://phamthiyen.com/huong-dan-tu-tap-cho-nguoi-o-xa-c3567.html

A. Các Bài Kinh

I. Các Bài Kinh Chung

(tụng tuần tự)

1. Kinh Nhân Quả Ba Đời - Lời Khấn Nguyện

2. Sám Sáu Căn Văn

3. Chuyện Hình Nhân Bằng Bột kèm khai thị tại phần (B)

4. Quán Âm Quảng Trần

5. Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân

6. Kinh Tam Bảo

II. Bài Kinh Tụng Thêm Dành Cho Trường Hợp Phát Tâm Cầu Siêu Cho Hương Linh

- Hướng dẫn cách tụng: Tụng liền trước lễ cầu siêu từ 3-7 ngày. 

- Cách tụng:
+ Tùy tụng gộp vào thời kinh chính hoặc kinh phụ.
+ Tụng thay thời khóa kinh phụ.
+ Thêm thời khóa riêng.

- Link bài kinh: Chuyện Tiểu Chủ Ngân Khố

Lưu ý: Tụng xong phần văn kinh, thì đọc tiếp khai thị lấy ở phần (B) phía dưới.

III. Các Nhóm Bài Kinh Tụng Thêm

(đạo tràng hướng dẫn)

Nhóm 1: Từ Bi Địa Tạng Bảo Sám; Kinh Dược Sư; Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, Kinh Từ Bi Thủy Sám Pháp, Kinh Mục Liên Sám Pháp, Chết Một Sự Thật Tất Yếu; Có Sinh Ắt Có Diệt

Nhóm 2: Kinh Dược Sư; Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện; Không Bị Phi Nhân Làm Hại; Quán Âm Quảng Trần; Sám Hối Hồng Danh; Kinh Tam Bảo.

Nhóm 3: Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện; Từ Bi Địa Tạng Bảo Sám; Kinh Dược Sư, Ba Người Trả Quả Báo Vì Mắng Nhiếc Bà Lão.

Nhóm 4: Quán Âm Quảng Trần; Phước Báo Thiên Nữ Khả Ái; Để Mãi Bên Nhau; Sám Sáu Căn Văn; Sám Hối Chuyển Hóa.

Nhóm 5: Kinh Dược Sư; Quán Âm Quảng Trần.

Nhóm 6: Kinh Vu Lan Báo Hiếu; Phước Báo Hiếu Dưỡng; Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện; Cha Mẹ Và Con Cái.

Nhóm 7: Kinh Doanh Thành Công, Làm Giàu, Kinh Giữ Gìn Tài Sản, Phước Báu Thù Thắng Của Bố Thí, Thiết Lập Hạnh Phúc; Giàu Mà Không Được Hưởng.

Nhóm 8: Tâm Trạng Hai Anh Lái Buôn Trái Nhau; Một Sự Xuất Hiện Vi Diệu; Kinh Tam Bảo; Phật Dạy Tân Vương Bổn Phận Làm Vua; Nhân Duyên Phước Báu Làm Thiên Chủ; Quán Âm Quảng Trần.

Nhóm 9: Cúng Linh + Kinh Tế Đàn; Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện; Từ Bi Địa Tạng Bảo Sám; Vu Lan Bồn.

Nhóm 10: Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, Sám Hối Hồng Danh, Quán Âm Quảng Trần.

Nhóm 11: Sám Hối Hồng Danh, Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, Quán Âm Quảng Trần, Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân.

Nhóm 12: Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân.

Nhóm 13: Sám Hối Hồng Danh, Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, Quán Âm Quảng Trần, Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân.

B. Văn Khai Thị

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con xin được đọc lời khai thị, con xin Tam Bảo gia trì, khiến các chúng hương linh được giác ngộ và phát khởi thiện tâm hướng về thiện pháp, hóa giải oán kết cùng gia đình (tín chủ), nương theo Đức Phật, nương tựa Tam Bảo, bỏ ác làm lành, nhiều đời nhiều kiếp cùng được lợi ích. Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!

Xin thỉnh chư vị hương linh, hoan hỷ nghe con đọc lời khai thị, theo lời Đức Phật dạy trong bài kinh trên:

+ Văn khai thị của bài kinh “Chuyện Hình Nhân Bằng Bột”:

Khi cháu của ông Cấp Cô Độc quấy khóc, ông đã bạch Đức Phật, Đức Phật chỉ dạy muốn quan tâm tới thân bằng quyến thuộc hay các vị trong cõi tâm linh, thì nên cúng dường tới chư Tăng tu hành phạm hạnh tạo ra quả phước, rồi đem quả phước đó để hồi hướng, thì phước sẽ phát sinh đến cho tất cả các chúng hữu duyên, thì các chúng đều được hạnh phúc và mọi sự sẽ trở lên được an lành. Hiện tại gia đình (tín chủ) đang lo lắng/bị bất an qua sự việc (kể sự việc) nên gia đình (tín chủ) xin làm theo lời dạy của Đức Phật, trong lần phát nguyện tu chuyển nghiệp này, gia đình (tín chủ) xin tu tập để hồi hướng phúc để hóa giải nỗi lo lắng bất an này, nên gia đình (tín chủ) (đã/đang phát nguyện/sẽ tiếp tục phát nguyện) cúng dường Tam Bảo, cúng dường đến chư Tăng chùa Ba Vàng đang thực hành các pháp đầu đà phạm hạnh và xin hồi hướng phúc đến cho các vị có duyên trong khóa lễ mà chúng con đã thỉnh mời.

+ Văn khai thị của bài kinh “Chuyện Tiểu Chủ Ngân Khố”:

Ông tiểu chủ ngân khố là người rất giàu có, nhưng không biết bố thí cúng dường, tài sản chỉ để hưởng thụ, vì vậy khi chết ông bị đọa làm loài quỷ đói khổ. Người con gái của ông, đã thiết lễ vật cúng dường đến cho những người tu pháp Bà La Môn và thỉnh hương linh của ông đến nhận phước từ sự chú nguyện của họ, nhưng do pháp của Bà La Môn là tà kiến, nên sự cúng dường đó của người con gái đã không sinh ra phước hồi hướng được cho hương linh của ông. Vì vậy hương linh của ông vẫn đói khổ. Nhưng nhờ vua A Xà Thế đã cúng dường đến Đức Phật và chư Tăng hồi hướng phước cho hương linh của ông, mà hương linh được siêu thoát khỏi cảnh khổ, chuyển thành một vị thần có oai lực. Hiện nay gia đình (tín chủ) đang mắc cảnh khổ, do trước đã có thể ác hại các hương linh, nay gia đình (tín chủ) xin thành tâm sám hối chân thật bằng cách cố gắng trong khả năng của mình phát tâm tu tập, sám hối, giữ giới nghe pháp và tùy duyên cúng dường Tam Bảo tạo phước tại lễ cầu siêu của chùa Ba Vàng và đã bạch tại phần văn bạch.

(Tiếp, chung)

Chúng con xin các vị hoan hỷ nhận các phần công đức tu tập, phước báu hồi hướng từ gia đình (tín chủ) và gia trì cho gia đình (tín chủ), cùng gia đình (tín chủ) thực hành lời Đức Phật dạy, để cùng được an lành. Kính thỉnh chư vị hoan hỷ cùng chúng con thực hành lời Đức Phật dạy.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

-
aa
+
255,712 lượt xem
16/02/2024

Bình luận (4)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. P
  P

  Phạm Thị Thắng Pháp Danh là Thắng Phương Hòa

  06/03/2024
  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân công đức trên của Sư Phụ cùng các đại Tăng Ni Chùa Ba Vàng ạ.
 2. T
  T

  Trần Quốc Hùng

  21/02/2024
  Con xin tri ân công đức Cô chủ nhiệm ạ!
 3. H
  H

  Hà Thanh Thúy

  20/02/2024
  Phật tử đang tu nghiệp con bất hiếu. Trước kia tu kinh phụ là kinh Địa Tạng Bổn Nguyện quyển thượng, trung, hạ mỗi quyển tu 3 ngày, xong đến Sám Hồng Danh, tiếp là Quán Âm Quảng Trần, sau là Vu Lan báo hiếu. Giờ theo nghi thức mới thì Phật tử tu các bài kinh theo nghi thức chung, sau đó Phật tử tu tiếp các bài mà Phật tử đang tu theo nghi thức cũ có đúng không ạ?
  Phật tử xin cảm ơn ạ.
   Xem thêm bình luận >>
  1. Ban quản trị

   20/02/2024
   Ban Quản trị trang xin chào bạn Hà Thanh Thúy và xin gửi bạn câu trả lời như sau:

   Bạn đang tu tập trong đạo tràng thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng, để đúng Pháp lục hòa, bạn cần hỏi lên đạo tràng, đạo tràng sẽ hướng dẫn cho bạn nhé!

   Theo quy định của câu lạc bộ Cúc Vàng, nếu phật tử có bất cứ vấn đề gì, phật tử cần hỏi lên đạo tràng để đạo tràng biết và hướng dẫn. Nếu có vướng mắc, đạo tràng sẽ bạch lên trên, sau đó phản hồi lại cho phật tử. Vì vậy, bạn yên tâm nhé!

   Lưu ý: Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng không đặt câu hỏi trên các trang truyền thông. Kính mong bạn hoan hỷ thực hiện đúng nội quy.

   Chúc bạn cùng gia đình luôn an lạc và hạnh phúc!
 4. T
  T

  Tào Thị Thảo

  20/02/2024
  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con xin thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ và Đại Đức Tăng Ni cùng Cô Chủ Nhiệm ạ. Xin tùy hỷ công đức của Quý Ban.