Quyển 7 - Link các ngày nghe Pháp - Nghi thức tu tập sám hối chuyển hóa (bài tu số 8)

Xem Nghi thức tu tập sám hối chuyển hóa (bài tu số 8) tại link (ấn vào link)

https://phamthiyen.com/huong-dan-tu-tap-cho-nguoi-o-xa-c3567.html

Ngày 2 và ngày 3

Quả của thiện nghiệp và ác nghiệp rất lạ lùng | Nhân quả và nghiệp báo

Ngày 5 và ngày 6

Cách quán chiếu nhận biết kết quả tu tập

Ngày 8 và ngày 9

Cần giác ngộ nhân duyên quyến thuộc và cách hành xử đúng Pháp

Ngày 11 và ngày 12

Vua Ba Tư Nặc chữa bệnh béo phì

Cách chuyển hóa bệnh tật dưới góc nhìn Phật Pháp

Ngày 14 và ngày 15

Chuyện Đề Bà Đạt Đa hãm hại Phật và bài học ý nghĩa đằng sau

Vì sao xuất hiện suy nghĩ xấu về Đức Phật và cách loại trừ tâm bất thiện

Ngày 17 và ngày 18

Giữ vững tinh tấn

Tinh tấn tu học Phật Pháp để tầm cầu giác ngộ

Ngày 20 và ngày 21

Khẩu nghiệp và quả báo

Ngày 23 và ngày 24

"Điều phục chính mình" - Tuổi trẻ khám phá vườn tâm kỳ 8

Ngày 26 và ngày 27

Sóng gió tình ái cản trở xuất gia

Đoạn tình cảm để giữ vững chí nguyện xuất gia

Ngày 29 và ngày 30

Thế nào là quy y Tam Bảo và lợi ích quy y Tam Bảo?

Giới là gì và lợi ích của việc giữ gìn ngũ giới?

Ngày 32 và ngày 33

Số kiếp luân hồi - Sự thống khổ cần giác ngộ

Ngày 35 và ngày 36

Chuyển hóa cảm xúc tham dâm dục nhờ tu tập Phật Pháp

Tình yêu hay tình dục

Ngày 38 và ngày 39

Buông bỏ tham ái, thoát lìa khổ đau

Kinh bát đại nhân giác - Bài số 7 | Khám phá vườn tâm

Ngày 41 và ngày 42

Tìm hiểu về môi trường tu tập của người xuất gia và những sai lầm cần tránh khi chọn nơi tu tập

Ta là cát bụi giữa cõi trần gian?...

Ngày 44 và ngày 45

Bát quan trai giới - Lợi ích thù thắng thoát khỏi sinh tử luân hồi

Tại sao giữ bát quan trai giới lại được phước sinh thiên?

Ngày 47 và ngày 48

Dùng trí tuệ để diệt trừ vô minh | Làm sao để khai mở trí tuệ?

Người tu chiến thắng ngũ dục thế gian bằng cách nào?

-
aa
+
1,566 lượt xem
15/04/2024

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ