Kinh Tế Đàn

Một thời, Thế Tôn trú ở thành Vương Xá (Ràjagaha). Rồi Bà-la-môn U-day-a (Ujjaya) đi đến đảnh lễ, ngồi xuống một bên, bạch Thế Tôn: 
Có phải Tôn giả Cù Đàm (Gotama) không tán thán tế đàn?

Này Bà-la-môn, Ta không phải không tán thán tất cả loại tế đàn. Những loại tế đàn nào, này Bà-la-môn, bò bị giết, dê cừu bị giết, gà heo bị giết, các loài sinh vật khác đi đến bị giết hại. Loại tế đàn ấy, này Bà-la-môn, liên hệ đến sát sinh, Ta không tán thán loại tế đàn ấy. Những loại tế đàn có sát sinh như vậy, này Bà-la-môn, các A la hán và những ai đi trên con đường hướng đến A la hán, không có đi đến.

Này Bà-la-môn, tại những tế đàn nào, trong ấy không có bò bị giết, không có dê cừu bị giết, không có gà heo bị giết, không có các loài sinh vật khác bị giết hại. Này Bà-la-môn, Ta tán thán loại tế đàn không có sát sinh như vậy, tức là làm bố thí, tế đàn cầu hạnh phúc cho gia đình. Những loại tế đàn không có sát sinh như vậy, này Bà-la-môn, các A la hán và những ai đi trên con đường hướng đến A la hán, có đi đến. 

(Nguồn: ĐTKVN, Tăng Chi Bộ I, Chương 4, Phẩm Bánh xe, phần Ujjaya, VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.629)

-
aa
+
20,129 lượt xem
11/06/2021

Bình luận (10)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. P
  P

  Phạm Thị Uyên

  15/03/2024
  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
  Con xin thành kính Tam Bảo, tri ân công đức trên Sư Phụ, Đại Tăng Ni và Cô chủ nhiệm ạ!
 2. N
  N

  Nguyễn Thị Thuý Lai

  14/02/2024
  Con xin tri ân công đức Sư Phụ cùng đại Tăng và Cô chủ nhiệm
 3. P
  P

  Phạm Thị Lâm

  19/01/2024
  Bài kinh thật là hay ạ
 4. p
  p

  phan thị bảy

  03/01/2024
  Con xin tri ân công đức sư phụ cùng đại tăng và cô chủ nhiệm
 5. P
  P

  Phạm Thị Thắng Pháp Danh là Thắng l8ng yy

  30/11/2023
  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca