Bài kinh: Thiết Lập Hạnh Phúc

Một thời, Thế Tôn ở giữa dân chúng Câu Lợi (Koliya), tại thị trấn Ka-ka-ra-pát-ta (Kakakrapatta). Rồi Bai-ha-pai-ja (Byagghapajja), đi đến đảnh lễ, bạch Thế Tôn: 

Bạch Thế Tôn, chúng con là những người gia chủ thọ hưởng các dục vọng, sống trói buộc với vợ con, dùng hương chiên đàn, đeo vòng hoa, thọ lãnh vàng bạc. Bạch Thế Tôn, hãy thuyết pháp cho những người như chúng con, để chúng con được hạnh phúc, an lạc trong hiện tại. 

Này Bai-ha-pai-ja, có bốn pháp này đưa đến hạnh phúc và an lạc trong hiện tại. Thế nào là bốn? Đầy đủ tháo vát, đầy đủ phòng hộ, làm bạn với thiện, sống thăng bằng và điều hòa.

Ở đây, này Bai-ha-pai-ja, phàm làm nghề gì để sinh sống, hoặc nghề nông, hoặc đi buôn, hoặc làm bất cứ nghề nào. Vị ấy phải thiện xảo với nghề, làm việc không biết mệt, biết suy tư, tìm hiểu vừa đủ để tự làm và điều khiển người khác làm. Đây gọi là đầy đủ sự tháo vát. 

Ở đây, này Bai-ha-pai-ja, những tài sản thu được do sự siêng năng, tháo vát; do bàn tay, mồ hôi và công sức đúng pháp, vị ấy biết giữ gìn, bảo vệ, không để thất thoát. Đây gọi là đầy đủ sự phòng hộ.

Ở đây, này Bai-ha-pai-ja, sống tại làng hay thị trấn có những gia đình mà những đứa trẻ được lớn lên trong giới đức, những người lớn trưởng thành trong giới đức; đầy đủ lòng tin, giới hạnh, bố thí và trí tuệ. Vị ấy phải làm quen, nói chuyện và học tập theo. Đây gọi là làm bạn với thiện. 

Ở đây, này Bai-ha-pai-ja, biết rõ tài sản nhập và xuất, sống một cách điều hòa, không quá phung phí và không quá bỏn sẻn. Đây gọi là sống thăng bằng và điều hòa. 

Này Bai-ha-pai-ja, bốn pháp này đưa đến hạnh phúc và an lạc trong hiện tại. 

(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ III, chương VIII, phẩm Gotamì, phần Dìghajànu-Người Koliya, VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.661)

-
aa
+
9,602 lượt xem
07/01/2023

Bình luận (4)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. Ban quản trị

  28/06/2024
  Ban Quản trị và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
  - Chủ quyền của đất nước;
  - Các vấn đề về chính trị;
  - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
  - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
  Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Ban Quản trị và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.
 2. Đ
  Đ

  Đặng Thư

  08/07/2024
  Bài kinh thật hay quá ạ! Con thành kính tri ân Phật đã dạy cho chúng con bài kinh để có hạnh phúc! Chúng con thành kính đảnh lễ thập phương Tam Bảo!!!
 3. L
  L

  Lã Thị thỏa

  14/02/2024
  Con xin tri ân công đức của Sư Phụ ạ.
 4. L
  L

  Lê Thị Mai

  26/01/2023

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

 5. T
  T

  Trương thi lương pd thanh nguyện

  13/01/2023
  Con xin thành kính tri ân chư Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni