Quyển 3 - Link các ngày nghe Pháp - Nghi thức tu tập sám hối chuyển hóa (bài tu số 8)

Xem Nghi thức tu tập sám hối chuyển hóa (bài tu số 8) tại link (ấn vào link)
https://phamthiyen.com/huong-dan-tu-tap-cho-nguoi-o-xa-c3567.html

(Ấn vào tên bài)

Ngày 2 và ngày 3

Hiểu rõ nhân quả để đón ngũ phúc vào nhà

Ngày 5 và ngày 6

Biến yêu thương thành từ bi - Lộ trình thăng tiến tâm

Ngày 8 và ngày 9

Sự thật cuộc đời ít ai biết

Ngày 11 và ngày 12

Công đức đảnh lễ, xây dựng, bảo trì Tứ Thánh Tích

Ngày 14 và ngày 15

Giữ tâm kiên định trước luật vô thường, biến đổi

Đạo Phật có phải bi quan, chán đời khi nói đến sự vô thường, hoại diệt của thế gian?

Ngày 17 và ngày 18

Tuổi Già Làm Gì Để Tích Phước?

Lý giải việc người già thường nói chuyện một mình

Ngày 20 và ngày 21

Hộ niệm vãng sanh và sự thật không phải ai cũng biết!

Ngày 23 và ngày 24

Nghiệp gì mà phải chết trẻ, sống không thọ, nghe để biết về tuổi thọ của con người

Ngày 26 và ngày 27

Công đức Tam Bảo

Ngày 29 và ngày 30

Tại sao trước khi chết nên quy y Tam Bảo?

Cách chọn phương pháp tu tập và những công đức thù thắng khi nhất niệm nương tựa Tam Bảo

Ngày 32 và ngày 33

Làm Gì Cho Người Sắp Chết Được Lợi Ích?

Cách đối diện với cái chết

Ngày 35 và ngày 36

Ứng Xử Thế Nào Khi Của Cải Hết, Người Thân Mất?

Vượt qua các chướng ngại nhờ kiên trì tu tập áp dụng Phật Pháp

Ngày 38 và ngày 39

Không Nhiễm Sắc Đẹp Của Mình Được Lợi Ích Gì?

Thực tập quán niệm thân để đoạn trừ tham dục

Ngày 41 và ngày 42

Thần thông oai lực chiết phục người ác do đâu mà có?

Ngày 44 và ngày 45

Cách tư duy để điều phục tâm ngã mạn

Ngày 47 và ngày 48

Cách diệt trừ các tai họa

Làm được 3 điều này, khổ đau tan biến, tai họa tiêu trừ, phước đức liền tới

-
aa
+
90,988 lượt xem
16/02/2024

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ