Kinh Để Mãi Bên Nhau

Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Ba-ga (Bhagga), tại núi Sum-su-ma-ra (Sumsumàra), ở vườn Nai. Rồi gia chủ cha Na-cu-la (Nakulà) và nữ gia chủ mẹ Na-cu-la đi đến đảnh lễ Thế Tôn. Ngồi xuống một bên, gia chủ cha Na-cu-la bạch Thế Tôn:
Từ khi nữ gia chủ mẹ Na-cu-la được đem về đây cho con khi con còn trẻ nhỏ, con không bao giờ có điều gì xâm phạm đến vợ con, cho đến ý nghĩ cũng không, đừng nói gì đến thân. Vì rằng bạch Thế Tôn, chúng con muốn thấy mặt nhau trong đời này và còn muốn thấy mặt nhau trong những đời sau nữa.

Nữ gia chủ mẹ Na-cu-la cũng bạch Thế Tôn:
Bạch Thế Tôn, từ khi con được đem về đây cho gia chủ cha Na-cu-la, khi con còn trẻ nhỏ, con không bao giờ có điều gì xâm phạm đến chồng con, cho đến ý nghĩ cũng không, đừng nói gì đến thân. Vì rằng bạch Thế Tôn, chúng con muốn thấy mặt nhau trong đời này và còn muốn thấy mặt nhau trong những đời sau nữa.

Vậy này các gia chủ, khi cả hai vợ chồng muốn thấy mặt nhau trong đời này và cũng muốn thấy mặt nhau trong những đời sau nữa, cả hai người cùng có niềm tin, cùng giữ giới, cùng bố thí, cùng tu tập trí tuệ thì trong đời hiện tại được thấy mặt nhau, và trong các đời sau, các người cũng được thấy mặt nhau. 

(Nguồn: ĐTKVN, Tăng Chi Bộ I, chương 4, phẩm Nguồn sanh phước, phần Xứng đôi, VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.668)

-
aa
+
25,251 lượt xem
30/06/2021

Bình luận (8)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. n
  n

  nguyễn thị huyền

  07/03/2024
  Con xin thành kính tri ân Sư Phụ và đại Tăng chùa Ba Vàng đã cho chúng con được nghe tu tập công đức theo lời Phật dậy ạ.
 2. p
  p

  phan thị bảy

  25/12/2023
  Con thành kính tri ân công đức Tam Bảo.
 3. N
  N

  Nguyễn thị Tuyết

  21/12/2023
  Con thành kính tri ân Tam Bảo. A Di Đà Phật
 4. Đ
  Đ

  Đồng Thị Chiêu

  22/05/2023

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.???

 5. Đ
  Đ

  Đồng Thị Chiêu

  18/05/2023

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni