Kinh Để Mãi Bên Nhau

Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Bhagga, tại núi Sumsumàra, ở vườn Nai. Rồi gia chủ cha Nakulà và nữ gia chủ mẹ Nakulà đi đến đảnh lễ Thế Tôn. Ngồi xuống một bên, gia chủ cha Nakulà bạch Thế Tôn:
Từ khi nữ gia chủ mẹ Nakulà được đem về đây cho con khi con còn trẻ nhỏ, con không bao giờ có điều gì xâm phạm đến vợ con, cho đến ý nghĩ cũng không, đừng nói gì đến thân. Vì rằng bạch Thế Tôn, chúng con muốn thấy mặt nhau trong đời này và còn muốn thấy mặt nhau trong những đời sau nữa. (1 chuông)
Nữ gia chủ mẹ Nakulà cũng bạch Thế Tôn:
Bạch Thế Tôn, từ khi con được đem về đây cho gia chủ cha Nakulà, khi con còn trẻ nhỏ, con không bao giờ có điều gì xâm phạm đến chồng con, cho đến ý nghĩ cũng không, đừng nói gì đến thân. Vì rằng bạch Thế Tôn, chúng con muốn thấy mặt nhau trong đời này và còn muốn thấy mặt nhau trong những đời sau nữa. (1 chuông)
Vậy này các gia chủ, khi cả hai vợ chồng muốn thấy mặt nhau trong đời này và cũng muốn thấy mặt nhau trong những đời sau nữa, cả hai người cùng có niềm tin, cùng giữ giới, cùng bố thí, cùng tu tập trí tuệ thì trong đời hiện tại được thấy mặt nhau, và trong các đời sau, các người cũng được thấy mặt nhau. (3 chuông)
(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ I, chương 4, phẩm Nguồn sanh phước, phần Xứng đôi, VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.668)
Nguồn: Quảng Tánh – Biên soạn (2016). Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikàya, tập III, Nxb.Hồng Đức, Hà Nội, tr. 44.
Chú thích:
– ĐTKVN: Đại tạng kinh Việt Nam
– VNCPHVN: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.


Các bài nên xem:
Chuyện kín của vợ chồng đúng giới không tà dâm

Chuyện vợ chồng và tri kiến tu tập
Cách ứng biến với câu hỏi “bao giờ lấy chồng?”
Cách hàn gắn tình cảm vợ chồng khi đã rạn nứt
Nghi lễ khi dựng vợ gả chồng cho con
Hoàn cảnh nào nên hàn gắn quan hệ vợ chồng?

17,761 lượt xem
30/06/2021

Bình luận (5)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. Đồng Thị Chiêu

  17/05/2023

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

 2. Đồng Thị Chiêu

  07/05/2023

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.🙏🙏🙏

 3. N
  N

  Ngô thị minh tâm

  13/04/2023

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

 4. V
  V

  Vũ Thi Nguyệt

  08/11/2022

  Con xin tri ân Tam Bảo, Sư Phụ, các chư Tăng cùng Cô Chủ nhiệm ạ. Hôm nay con đã đọc bài kinh này và con xin hồi hướng cho con trai Bùi Đức Minh Tuấn ngoan ngoãn, chăm học, không đi chơi, gia đình bình an ạ

 5. H
  H

  Ha Thi Hue

  01/11/2022

  Con xin tri ân Tam Bảo và Sư Phụ cùng Cô chủ nhiệm ạ. Con xin hồi hướng cho vợ chồng con để vợ chồng con có tiếng nói chung ạ.