Kinh Doanh Thành Công - Kinh Nikaya

Một thời Thế Tôn trú ở Kosambi, vườn Ghosita, rồi Tôn giả Sàriputta đi đến đảnh lễ và bạch Thế Tôn:
Bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì có người buôn bán thất bại, không thành tựu như ý muốn? Có người buôn bán thành tựu như ý muốn và thành tựu ngoài ý muốn? 

Này Sàriputta, có hạng người đi đến vị Sa môn, hứa hẹn giúp đỡ nhưng không cho như đã hứa. Người ấy, sau khi mạng chung đi đến chỗ này, dẫu có buôn bán gì cũng đi đến thất bại, không thành tựu như ý muốn. 
Nhưng ở đây, này Sàriputta, có hạng người đi đến vị Sa môn hứa hẹn giúp đỡ, và người ấy đã cho như đã hứa. Sau khi mạng chung, người ấy đi đến chỗ này, dẫu buôn bán gì cũng thành tựu như ý muốn. 

Ở đây, này Sàriputta, có hạng người đi đến vị Sa môn hứa hẹn giúp đỡ, và người ấy đã cho nhiều hơn như đã hứa. Người ấy sau khi mạng chung, đi đến chỗ này, dẫu buôn bán gì cũng được thành tựu ngoài ý muốn. 

(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ I, chương 4, phẩm Không hý luận, phần Buôn bán, VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.708)

-
aa
+
33,883 lượt xem
25/06/2021

Bình luận (18)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. L
  L

  Lã Thị thỏa

  14/02/2024
  Con xin tri ân công đức của Sư Phụ
 2. L
  L

  Lê Thị Mai

  30/01/2024
  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Pháp Phật thật vi diệu và nhiệm mầu ạ.
 3. p
  p

  phan thị bảy

  15/12/2023
  Con tri ân công đức Tam Bảo, Sư Phụ, chư tăng và cô chủ nhiệm đã cho con giác ngộ đc học Phật pháp để được câu giải thoát.
 4. N
  N

  Nguyễn Thị Tình

  28/10/2023
  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin tri ân lên Sư Phụ cùng cô chủ nhiệm cùng các đạo hữu đã trợ duyên ạ
 5. T
  T

  Trịnh Thị Hằng

  29/06/2023

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con luôn mong muốn được không thông lòng nhân ái từ bi