Kinh Giữ Gìn Tài Sản

Một thời, Thế Tôn ở giữa dân chúng Câu-lợi (Koliya), tại thị trấn Ka-ka-ra-pa-ta (Kakakrapatta). Rồi Ba-ga-pa-da (Byagghapajja), đi đến đảnh lễ, bạch Thế Tôn:

Bạch Thế Tôn, chúng con là những người gia chủ thọ hưởng các dục vọng, sống trói buộc với vợ con, dùng hương chiên đàn, đeo vòng hoa, thọ lãnh vàng bạc. Bạch Thế Tôn, hãy thuyết pháp cho những người như chúng con, để chúng con được hạnh phúc, an lạc trong hiện tại… 

Này Ba-ga-pa-da, có bốn cửa xuất để tài sản bị tiêu phí: Đam mê đàn bà; đam mê rượu chè; đam mê cờ bạc; bạn bè, thân hữu và giao du với kẻ ác. Ví như một hồ nước lớn, có bốn cửa nước chảy vào và bốn cửa nước chảy ra. Có người đóng các cửa nước chảy vào và mở các cửa nước chảy ra. Như vậy, nước hồ ấy ngày càng bị giảm thiểu, không tăng trưởng.

Lại nữa, này Ba-ga-pa-da, có bốn cửa nhập để tài sản được hưng khởi: Không đắm say đàn bà; không đắm say rượu chè; không đắm say cờ bạc; bạn bè, thân hữu và giao du với người thiện. Ví như một hồ nước lớn, có bốn cửa nước chảy vào và bốn cửa nước chảy ra. Có người mở các cửa nước chảy vào và đóng các cửa nước chảy ra. Như vậy, nước hồ ấy ngày càng tăng trưởng, không có giảm thiểu. 

(Nguồn: ĐTKVN, Tăng Chi Bộ III, chương VIII, phẩm Gotamì, phần Dìghajànu – Người Koliya, VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.661)

Các bài nên xem thêm:

-
aa
+
1,508 lượt xem
30/06/2021

Bình luận (2)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. Đ
  Đ

  Đồng thi tuyên

  16/02/2024
  Con xin nương tựa Tam Bảo
 2. P
  P

  Phùng thị huệ

  03/01/2024
  Con xin thành kính tri ân tam bảo, con xin thành kính tri ân sư phụ cùng đại tăng và cô chủ nhiệm ạ