Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Suy nghĩ thiện – làm việc thiện

Có những vọng tưởng khởi lên khiến chúng ta có những suy nghĩ ác, tạo tác những hành động ác, dẫn đến quả đau khổ từ cái tưởng ấy. Vậy khi khởi lên những vọng tưởng, chúng ta cần chộp bắt như thế nào để có những việc làm thiện và phải đối trị với nó như thế nào để việc tu tập của chúng ta được tốt hơn?

115 lượt xem
15/10/2017

Bình luận (0)