Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Văn khấn Rằm Tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) – Cầu an năm 2021 chuẩn nhất

23 Rằm Tháng Giêng còn được gọi là Tết Nguyên Tiêu, ngoài nghi lễ cúng rằm thông thường hàng tháng, thì ngày này, mọi gia đình còn cúng lễ để cầu an.

Các chương trình trong nghi thức cúng này, nhằm để cho người cúng tăng trưởng được thiện tâm giác ngộ, nhờ công đức đó mà phước báo được tăng trưởng.

Văn khấn Rằm Tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) – Cầu an (Dành cho Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng)

Văn khấn Rằm Tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) – Cầu an (Dành cho Phật tử ngoài câu lạc bộ Cúc Vàng)

Văn khấn Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) – Cầu an
8.552 lượt xem
23/02/2021

Bình luận