Nghi thức cúng lễ Thanh Minh năm 2023

– Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài): Cập nhật sau

Nghi thức cúng lễ thanh minh (Dành cho chủ sám là nhân dân Phật tử trong và ngoài câu lạc bộ Cúc Vàng)

Nghi thức cúng lễ thanh minh (Dành cho chủ sám là Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng đã bạch xong 49 ngày phát nguyện tu Lục Hòa)

A. Đối Tượng Làm Chủ Sám

- Nhân dân Phật tử trong và ngoài câu lạc bộ Cúc Vàng.
- Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng đã bạch xong 49 ngày phát nguyện tu Lục Hòa.

Lưu ý: Chủ sám thuộc đối tượng nào thì thực hành nghi thức dành cho đối tượng đó.

B. Các Nghi Thức Cúng Lễ

1. Nghi Thức Cúng Lễ Thanh Minh Tại Mộ

Link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-cung-le-thanh-minh-tai-mo/

2. Nghi Thức Cúng Lễ Thanh Minh Tại Nhà

Link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-cung-le-thanh-minh-tai-nha/

3. Các Nghi Thức Cúng Thí Thực (Cô Hồn)

Link: https://phamthiyen.com/cac-nghi-thuc-cung-thi-thuc-co-hon/

4. Bài Cúng Phóng Sinh

Link: https://phamthiyen.com/bai-cung-phong-sinh/

Điều chỉnh, bổ sung và cập nhật ngày… tháng… năm…

HẾT

LIÊN HỆ HỎI VỀ VIỆC TU TẬP

I. Ban tiếp nhận thông tin Câu lạc bộ Cúc Vàng: 0984243810
II. Facebook:
Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa:
1. Trang cá nhân
facebook.com/PhamThiYen.TamChieuHoanQuan1970
2. Fanpage
facebook.com/CLBCucVangTapTuLucHoa
facebook.com/cophamthiyentamchieuhoanquan
3. Đăng lên nhóm facebook: Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/groups/PhamThiYenTCHQ
4. Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày
https://www.facebook.com/groups/422743472129808
III. Email: [email protected]

 

58,336 lượt xem
01/04/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ