Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Tổng hợp các Nghi thức – chương trình tu tập của CLB Cúc Vàng

Đã tự mình chứng thực và chứng kiến sự nhiệm màu của Phật Pháp qua các chương trình tu tập: Tu tập ngày Đức Phật đản sinh, tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng, sám hối chư Tăng,… các Phật tử được tăng trưởng trí tuệ, nhiều nghiệp khổ được chuyển hóa như bệnh tật, gia đình bất hòa, con cái hư hỏng, thất thoát tài sản,… Vì vậy, nhân dân và Phật tử CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa chùa Ba Vàng ngày càng tinh tấn trong tu tập.

Để giúp quý đạo hữu dễ tìm kiếm các chương trình tu tập định kỳ hàng tháng, hàng năm, các chương trình câu lạc bộ phát động,… mà Cô Chủ nhiệm Phạm Thị Yến hướng dẫn; Ban Quản trị đã tổng hợp toàn bộ các chương trình trong bài viết sau đây. Các chương trình sẽ được cập nhật thường xuyên, kính mời quý đạo hữu theo dõi!

Phần A. Các chương trình tu tập hàng tháng

I. Tu bát quan trai giới mùng 8 Âm lịch

1. Chương trình tu tập trên xe về chùa vào các ngày tu Bát quan trai (mùng tám)
2. Nghi thức tu Bát quan trai giới hàng tháng tu theo chương trình phát trực tuyến của chùa
3. Nghi thức tu Bát quan trai giới hàng tháng không tu theo chương trình phát trực tuyến của chùa
4. Nghi thức nhận giới Bát Quan trai dành cho những người đã thuần thục nhận giới

II. Cầu siêu ngày 14, 30 (29 nếu tháng thiếu) Âm lịch hàng tháng, 8/7 Âm lịch hàng năm

1. Nghi thức đọc tụng trên xe về chùa vào các ngày 14, 30 và các ngày về chùa làm phận sự
2. Bài 3 – Nghi thức làm lễ tại nhà trước khi về chùa cầu siêu cho vong linh
3. Bài 4 – Nghi thức làm lễ tại nhà – Gửi danh sách vong linh về chùa cầu siêu

III. Sám hối chư Tăng ngày 15 Âm lịch

1. Nghi thức tu tập trước và sau sám hối chư Tăng trực tuyến
2. Nghi thức tu Bát quan trai vào ngày phát trực tuyến lễ an vị lô hương, giải bùa chú,… sám hối chư Tăng

IV. An vị lô hương, giải bùa chú, chú nguyện tượng Phật ngày 15 Âm lịch

1. Các nghi thức trước khi tham gia lễ an vị lô hương trực tuyến
2. Hướng dẫn cách chuẩn bị trước và cách thực hành theo chư Tăng trong khóa lễ trực tuyến (an vị, giải bùa chú… chú nguyện tượng Phật, khánh treo…)
3. Nghi thức tu Bát quan trai vào ngày phát trực tuyến lễ an vị lô hương, giải bùa chú,… sám hối chư Tăng
4. Nghi thức tu tập sau khi an vị lô hương,… sám hối chư Tăng trực tuyến (dành cho trường hợp thực hành cả an vị lô hương,… và sám hối chư Tăng)

Phần B: Các chương trình tu tập định kỳ hàng năm

I. Cầu an đầu năm

1. Nghi thức tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm

II. 3 tháng An cư kiết hạ

1. Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng – Dành cho đạo tràng/nhóm/cá nhân gia đình

III. Phát tâm bồ đề ngày 19/6 Âm lịch

1. Chương trình tu: Khuyến phát tâm Bồ Đề
2. Nghi thức tu tập trực tuyến thọ Bát Quan Trai Giới – phát tâm Bồ Đề 19/6
3. Hướng về oan gia trái chủ sám hối phát tâm Bồ Đề, phát nguyện thực hành công hạnh Bồ Đề trong 108 ngày

Dành cho Chương trình Cầu siêu vong linh thai nhi ngày 19/6
4. Bài 1 – Cầu siêu vong linh thai nhi (Làm lễ tại nhà trước khi về chùa dự lễ cầu siêu)
5. Bài 2 – Cầu siêu vong linh thai nhi tại nhà (không về chùa làm lễ Cầu siêu được)

IV. Vu Lan báo hiếu – Cầu siêu phả độ gia tiên 8/7 Âm lịch

1. Chương trình tu: Vu Lan báo hiếu – Cầu siêu gia tiên
2. Hướng dẫn làm lễ tại nhà trước khi tham gia trực tuyến Trai đàn chẩn tế Cầu siêu phả độ gia tiên tối 8/7/tân sửu tại chùa Ba Vàng
3. Nghi thức tu tập trực tuyến thọ Bát quan trai giới – Vu Lan 8/7
4. Bài 3 – Nghi thức làm lễ tại nhà trước khi về chùa cầu siêu cho vong linh
5. Bài 4 – Nghi thức làm lễ tại nhà – Gửi danh sách vong linh về chùa cầu siêu

V. Lễ giỗ Tổ Sư Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích phổ Giác 23/8 Âm lịch

1. Nghi thức tu Bát quan trai – giỗ Tổ theo chương trình phát trực tiếp của chùa

VI. Các ngày lễ, vía Đức Phật và các Đức Bồ Tát trong năm

1. Ngày 8/2/ Âm lịch: Nghi thức tu tập Kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia
2. Ngày 15/2 Âm lịch: Nghi thức tu tập Quán niệm ngày Đức Phật nhập Niết Bàn
3. Ngày 21/2 Âm lịch: Nghi thức tu tập Kỷ niệm ngày Bồ Tát Phổ Hiền đản sinh
4. Ngày 6/3 Âm lịch: Tuần lễ tu thiền tán dương hạnh đầu đà – giữ gìn chính Pháp, nhân kỷ niệm ngày vía của thánh Tăng Đại Ca Diếp
5. Ngày 04/4 Âm lịch: Nghi thức tu tập kỷ niệm ngày vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
6. Tháng 4 Âm lịch: Chương trình tu tập kính mừng Phật đản
7. Ngày 23/4 Âm lịch: Chương trình tu tập kỷ niệm ngày vía đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo
8. Ngày 15/6 Âm lịch: Chương trình tu tập kỷ niệm ngày Đức Phật chuyển Pháp luân tu tại nhà/nhóm/đạo tràng
9. Ngày 13/7 Âm lịch: Nghi thức tu tập kỷ niệm ngày vía Đức Đại Thế Chí Bồ Tát đản sinh
10. Ngày 30/7 Âm lịch: Chương trình tu tập kỷ niệm ngày vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát

Phần C. Chương trình tu tập hồi hướng cầu nguyện hóa giải dịch bệnh Covid-19

1. Nghi thức tu tập hồi hướng nguyện cầu hóa giải dịch bệnh Covid – 19
2. Chương trình tu tập tụng kinh và thọ Bát Quan trai giới hồi hướng nguyện cầu hóa giải thiên tai dịch bệnh tại Việt Nam
3. Khuyến thỉnh tu bát quan trai giới hồi hướng cầu nguyện hóa giải nạn dịch bệnh
4. Nghi thức tu tập cầu an trong đại dịch Covid (108 ngày)
5. Nghi thức tu tập kết hợp kinh Tam Bảo, kinh Dược Sư hồi hướng cầu an đầu năm và nguyện cầu hóa giải dịch bệnh Virus corona (covid-19)
6. Phát động chương trình tu tập cầu an

Phần D: Chương trình tu tập hóa giải oán kết – Cầu an

1. Chương trình tu tập cầu siêu hóa giải oán kết (bài 8) – Quyển 1 (Dành cho Phật tử Câu lạc bộ Cúc Vàng đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)
2. Bài 9 – Hướng dẫn nghi lễ giải kumanthong tại nhà
3. Nghi thức tu tập cầu an

Trên đây là những chương trình tu tập rất lợi ích, được nhân dân, Phật tử thường xuyên sử dụng trong quá trình tu tập để tạo lập phước báu, chuyển hóa nghiệp khổ của bản thân, tư duy quán chiếu sửa đổi thân tâm,… Chúc quý đạo hữu tinh tấn tu tập, đạt được thành tựu trên con đường cầu đạo giải thoát của mình!

Các bài nên xem:

1.999 lượt xem
26/10/2021

Bình luận (1)

  1. Đ
    Đ

    Đinh Thị Thắm Pháp danh Diệu Thủy

    02/12/2021

    Hoan hỷ quá chúng con xin được thành kính đảnh lễ tri ân công đức vô lượng của Sư Phụ cùng Đại Tăng và Cô chủ nhiệm CLB cúc Vàng Chùa Ba Vàng ạ.

Xem nhiều nhất trong chuyên mục