Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Tổng hợp các Nghi thức cúng lễ trong đám ma

1. Kiến thức cơ bản cần biết trước khi tham gia các đàn lễ tâm linh để có được lợi ích

2. Sắm lễ, thị giả trợ duyên trong đám tang

3. Nghi thức nhập quan, di quan, hạ huyệt an sàng (Người mất là nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

4. Nghi thức cúng giỗ (Dành cho gia đình tự làm lễ – người mất là Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

5. Nghi thức cúng giỗ (Dành cho gia đình tự làm lễ – người mất là nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

6. Nghi thức cúng giỗ (Dành cho đạo tràng đi làm phận sự – người mất là Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

7. Nghi thức cúng giỗ (Dành cho đạo tràng đi làm phận sự – người mất là nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

8. Nghi thức tụng kinh cúng cơm trong đám ma dành cho đạo tràng làm phận sự (trường hợp người mất là nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

9. Nghi thức tụng kinh cúng cơm trong đám ma dành cho đạo tràng làm phận sự (trường hợp người mất là Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

10. Nghi thức cúng lễ: tuần thất, 49, 100 ngày, dành cho đạo tràng đi làm phận sự (người mất là nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

11.  Nghi thức cúng lễ: tuần thất, 49, 100 ngày dành cho đạo tràng đi làm phận sự (người mất là Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

12. Nghi thức cúng lễ: hàng ngày, tuần thất, 49, 100 ngày dành cho gia đình tự làm lễ (Người mất là Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

13. Nghi thức cúng lễ: hàng ngày, tuần thất, 49, 100 ngày dành cho gia đình tự làm lễ (Người mất là nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Tổng hợp nghi thức cúng lễ trong đám ma

Tổng hợp nghi thức cúng lễ trong đám ma

4.309 lượt xem
10/05/2021

Bình luận (1)

  1. N
    N

    Nguyễn Thị Kim Hoa

    19/08/2021

    Phật tử xin thành kính tri ân công đức Cô CN đã chỉ dạy khai mở trí tuệ cho hàng Phật tử biết ân đức báo hiếu ông bà cha mẹ những người thân…để xứng đáng được là đệ tử con Phật ạ! Nam mô A Di Đà Phật!

Xem nhiều nhất trong chuyên mục