Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Sớt bát cúng dường chư Tăng thực hành hạnh đầu đà nhân ngày vía Tôn Giả Đại Ca Diếp

Nhân kỷ niệm ngày vía Tôn giả Ma Ha Ca Diếp Đại Đầu Đà (ngày 06/3 Âm lịch), đại diện các Phật tử cùng các bạn trong CLB Tuổi Trẻ được vào trong rừng Thiền sớt bát cúng dường chư Tăng chùa Ba Vàng – những bậc đang thực hành hạnh đầu đà. Nguyện mong phước báu cúng dường này sẽ hồi hướng cho khắp chúng sinh được hạnh phúc, an vui; mong rằng chính Pháp của Phật được trụ mãi ở thế gian, làm lợi ích cho muôn loài chúng sinh.
P/s: Vì trong rừng không có mạng nên Ban Văn Hóa – Thông Tin & Truyền Thông đã ghi hình và phát lại.
Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video trên đây.
Các bài nên xem:

7 lượt xem
19/04/2021

Bình luận