Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Sách Tấn Ban Liên Lạc CLB Cúc Vàng Tại Khu Vực Hà Nội

Vào ngày 10 tháng 6 năm 2018 (nhằm ngày 27 tháng 4 năm Mậu Tuất), theo sự thỉnh mời của nhóm các Phật tử thuộc Ban Liên lạc CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa tại khu vực Hà Nội, cô Phạm Thị Yến – Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán – Chủ nhiệm Câu Lạc Bộ Cúc Vàng đã có buổi trạch Pháp lần thứ nhất cho các Phật tử nơi đây.

Thời khóa trạch Pháp diễn ra vào cả buổi sáng và buổi chiều cùng ngày. Trong thời khóa buổi sáng có thêm sự tham gia của các Phật tử thuộc Đạo tràng Minh Long tại Hà Nội. Cô đã hướng dẫn các Phật tử mới tham gia vào CLB cách vào Đạo bằng Chánh Tín, sống hiểu biết trong nhân quả, cách tư duy trong hiện tại để chuyển hóa hiện tại, học cách làm chủ mình trong tất cả mọi hoàn cảnh.

Cô Yến Sách Tấn Phật Tử Mới Vào Đạo

Cô còn sách tấn các Phật tử về mục đích của mình khi đến với Đạo Phật và tham gia vào sinh hoạt cùng đạo tràng, tu tập lục hòa và xác định trách nhiệm của từng thành viên đối với đạo tràng của mình. Trong thời khóa buổi sáng, cô đồng thời sách tấn Ban lãnh đạo nhóm về phương thức hoạt động và cách sách tấn tất cả các thành viên trong nhóm tu tập và thành tựu các tâm lành thiện.

Vào thời khóa buổi chiều, cô Phạm Thị Yến trao đổi với Phật tử các kiến thức về những vấn đề tâm linh nào tác động đến cuộc sống của chúng ta. Sau đó, cô Phạm Thị Yến dành thời gian còn lại trả lời các câu hỏi về Phật Pháp và tu tập của các thành viên trong nhóm. Các Phật tử đủ duyên lành được tham gia buổi sinh hoạt Pháp, ai nấy đều thấy vô cùng lợi ích. Đây sẽ là những tư lương quý giá cho nhóm Phật tử trẻ này trên con đường tu nhân học Phật, tự mình tu tập chuyển hóa và hướng dẫn cho người khác tu tập chuyển hóa.

Buổi sinh hoạt Pháp của các Phật tử trẻ thuộc Ban Liên Lạc CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa tại khu vực Hà Nội cùng cô Phạm Thi Yến đã hoàn mãn trong niềm hoan hỷ và hạnh phúc của tất cả mọi người. Trưởng nhóm đã dâng lời tri ân Tam Bảo, Tri ân Đại Tăng chùa Ba Vàng và Cô Phạm Thị Yến với tấm lòng từ bi rộng mở đã cho các Phật tử một môi trường tu tập mang lại lợi ích thiết thực.

Nguyện cho tất cả các Phật tử tu tập tinh tấn và lục hòa, để trở thành một tập thể vững mạnh, tăng trưởng được tâm nương tựa vào Tam Bảo, biết nương tựa vào nhau tu học và hộ trì Tam Bảo để cùng được công đức phước báu.

349 lượt xem
26/06/2018

Bình luận