Những bài hát vu lan báo hiếu thấm thía nhất

Bài hát vu lan báo hiếu sau đây là những ca khúc gây ấn tượng sâu sắc bởi ca từ đầy xúc động, da diết và thấm thía về công ơn trời biển của cha mẹ. Từ đó, giúp khơi dậy mạnh mẽ tâm hiếu và thôi thúc những người con thực hành hiếu đạo với hai đấng sinh thành.
Đặc biệt, các bài hát đều do Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chùa Ba Vàng sáng tác. Kính mời quý vị cùng đón nghe!

1. Bài hát: Vu Lan mùa tự tứ báo hiếu mẹ cha

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Sáng tác nhạc: Xuân Trí
Thể hiện: Lan Anh cùng vũ đoàn BamBoo

-----------
Lời bài hát:
Mùa Vu Lan, mùa chư Tăng kiết hạ,
ba tháng an cư thúc liễm thân tâm.
Mùa Vu Lan, mùa chư Tăng tự tứ,
đem phúc lành phổ tế chúng sinh.

Con chắp tay hướng về chư Phật.
Chúng sinh vô minh tạo bao tội lỗi
khiến nổi trôi trong ác đạo ba đường.
Nhờ diệu Pháp Phật truyền phương cứu khổ,
bà Thanh Đề thoát kiếp trầm luân.
Ba tháng hạ, chư Tăng huân tu giới đức,
đem phúc lành ban khắp nhân thiên.

Kính lạy Phật
Kính lạy Pháp
Kính lạy Tăng

Mùa Vu Lan, mùa chư Tăng kiết hạ,
ba tháng an cư thúc liễm thân tâm.
Mùa Vu Lan, mùa chư Tăng tự tứ,
đem phúc lành phổ tế chúng sinh.
Phật tử chúng con hoan hỷ ca mừng.
Mùa Vu Lan, mùa chư Tăng kiết hạ,
Phật tử chúng con báo hiếu mẹ cha.
Phật tử chúng con trượng pháp màu Tam Bảo tạo phúc lành báo hiếu mẹ cha.

Phật tử chúng con hoan hỷ ca mừng.
Mùa Vu Lan, mùa chư Tăng kiết hạ,
Phật tử chúng con báo hiếu mẹ cha.
Phật tử chúng con trượng pháp màu Tam Bảo tạo phúc lành báo hiếu mẹ cha.
Phật tử chúng con trượng pháp màu Tam Bảo tạo phúc lành báo hiếu mẹ cha.

2. Bài hát: Vu lan báo hiếu thâm ân

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Sáng tác nhạc: Vũ Trọng Phương
Thể hiện: Ca sĩ Hồng Ánh

-----------
Lời bài hát:
Vu Lan Bồn Phật dạy Mục Kiều Liên cứu mẹ.
Xả vật tài, tứ sự, cúng dường Tăng.
Bà Thanh Đề khi xưa sống trên đời
không tin nhân quả, bất kính Tam Bảo, xua đuổi chúng Tăng.
Sau khi chết, bà rơi vào địa ngục chịu khổ đau, đói khát vô... cùng.
Mục Kiều Liên rất đỗi xót thương.
Vâng lời Phật dạy, Mục Kiều Liên thiết lễ
cúng dường trai Tăng, báo hiếu công sinh thành.
Nhờ phúc lành cao quý… Thanh Đề thoát địa ngục sinh thiên, hưởng cuộc sống an lành.
Noi đức hiếu Mục Kiều Liên cứu mẹ,
mùa vu Lan đệ tử chúng con
dâng phẩm vật, cúng dường chư Đại đức.
Xin thỉnh nguyện quý Ngài nạp thọ,
mang phúc lành tế độ trần gian.
Nguyện cầu cho cha mẹ bình an.
Nguyện cầu cho con cháu thảo hiền.
Nguyện cầu cho cửu huyền thất tổ
nương phúc báu này sớm được siêu sinh.
Vu Lan Bồn... Mục Kiều Liên cứu mẹ.
Vu Lan Bồn... trả nghĩa thâm ân.
Nam mô Phật, nam mô Pháp, nam mô Tăng.
Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát
Vu Lan Bồn... đệ tử chúng con
dâng phẩm vật cúng dường chư Đại đức.
Mang phúc lành.... trả nghĩa... thâm ân.
Mang phúc lành.... trả nghĩa... thâm ân.

3. Bài hát: Lời hứa với cha mẹ 3 miền nhân mùa Vu lan

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Phối khí: Nhạc sĩ Xuân Phương
Thể hiện: Ca sĩ Đức Hùng, Đức Lương và vũ đoàn Bamboo

-----------
Lời bài hát:
Hôm nay ngày hội Vu Lan,
Phật tử ba miền hướng về
cha mẹ khắp Bắc - Trung - Nam
dâng lời nguyện cầu cho cha mẹ bình an,
nguyện cầu cho đất nước an lành,
khắp năm châu muôn loài chúng sanh
sớm an lạc vui trong chánh Pháp.
Con nguyện hứa làm nhiều việc thiện,
cùng chung tay tinh tấn sẻ chia.

Ngày hôm nay ngày hội Vu Lan,
nguyện ba miền khắp Bắc - Trung - Nam,
cha mẹ được bình an, hoan hỷ,
Phật tử chúng con hứa an nhẫn, sẻ chia.

Mong cha mẹ ba miền được bình an, hoan hỷ,
Phật tử chúng con hứa an nhẫn, sẻ chia.
Phật tử chúng con xin hứa sẽ sống an nhẫn, sẻ chia."

4. Bài hát: Người mẹ ba miền

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Sáng tác nhạc: Vũ Trọng Phương
Thể hiện: Ca sĩ Hồng Ánh cùng Vũ đoàn BamBoo

-----------
Lời bài hát:

Mẹ của tôi sẻ chia tấm lòng.
Mẹ của tôi vì quê hương hiến dâng trọn đời.
Mẹ ơi, con lên đường vì trọn tình quê hương.
Mẹ ơi, con lên đường với trọn tình yêu thương của mẹ - mẹ Việt Nam ba miền.
Mẹ ơi, con chưa từng ( chưa từng ) đi xa.
Dù nơi đâu, con vẫn ở quê nhà.
Dù nơi đâu, vẫn trọn vẹn trong tay mẹ Việt Nam ba miền.

Mẹ của tôi, Bắc - Trung - Nam một lòng,
vì quê hương hiến dâng trọn đời.
Mẹ của tôi - mẹ khắp ba miền,
vì quê hương mẹ hiến dâng trọn đời.
Mẹ Việt Nam - người mẹ của ba miền.
Mẹ Việt Nam! Mang tấm lòng sẻ chia, mẹ gửi con đi khắp ba miền.
Mẹ Việt Nam! Mang tấm lòng sẻ chia, mẹ gửi con đi khắp ba miền.

5. Bài hát: Dâng lời sám hối mẹ cha

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Sáng tác nhạc và thể hiện: Nhạc sĩ Xuân Trí

-----------
Lời bài hát:
Mẹ ơi… nay con có mặt trên đời...
là do chín tháng mười ngày ân sâu.
Mẹ ơi… con có biết đâu
mẹ sầu mẹ khổ, trong cõi bể dâu.
Mẹ đã thức thâu đêm khi con ốm mệt, tay ẵm tay bồng...
Khi con trái ngang, mẹ đã khóc ròng, chịu nhục người ta…
Ới… a… à … ới… a…

Mẹ ơi… con đã lớn khôn
trong dòng nước mắt của mẹ cạn khô,
trong sự đói khát cam chịu của cha...
Con đã dại khờ... phụ mẹ bạc cha.
Con đã dại khờ... gây bao tội lỗi...
gây bao đắng cay xéo dày lên cha mẹ.
Mẹ cha… Mẹ cha...
Xin nhận cho con, một lời xin lỗi.
Xin nhận cho con, một lời xin lỗi.
n mẹ, công cha con quyết báo đền.
Xin nhận cho con, một lời sám hối.
Công ân cha mẹ, suốt đời không quên.
Công cha, nghĩa mẹ, ân thầy.
Ngày sau khôn lớn ơn dày biển sâu.

-----------
“Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”. Cho nên, đối với cha mẹ, ngày nào cũng là ngày Vu Lan và báo hiếu cha mẹ là việc làm những người con phải nhớ nghĩ và thực hành hàng ngày.

Mong rằng, qua những bài hát lễ vu lan vô cùng ý nghĩa trên, mỗi người con sẽ ghi lòng tạc dạ ân đức sinh thành, dưỡng dục to lớn của cha mẹ để từ đó, biết ăn năn, sám hối lỗi lầm của mình và tinh tấn thực hành hạnh hiếu, báo đáp công ơn của hai đấng sinh thành.

Các bài nên xem: 

 

822 lượt xem
30/07/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ