Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Nghi thức cúng thí thực tại nhà (Dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Lời Dẫn

Kính thưa quý đạo hữu, các chúng vong linh ngạ quỷ lang thang đói khổ, không có người thân cấp đỡ, chúng có sự tương tác ảnh hưởng rất lớn đến công việc cũng như mọi mặt trong đời sống của chúng ta, vì vậy Đức Phật dạy cả cho các Thầy Tỳ Kheo phải cúng thức ăn cho chúng hàng ngày và dạy cho người còn sống ở cuộc sống thế tục, nên chăm chỉ bố thí đến cho các chúng sinh trong cõi ngạ quỷ (vong linh) bằng vật thực và phước báu. Sự bố thí đó là một trong những nhân duyên, đem đến quả phước được giàu sang, an lạc, trí tuệ. Vật thực là các loại đồ ăn không có sự sát mạng chúng sinh (rau củ quả và tam tịnh nhục). Phước báu là từ sự cúng dường Tam Bảo hồi hướng quả phước đến cho chúng.

Kính thưa quý đạo hữu, nghi thức này ngoài mục đích cho nhân dân Phật tử thực hành pháp bố thí, để cầu hạnh phúc bình an cho gia đình, còn có các lợi ích to lớn đem đến hạnh phúc cho người cúng lễ và chúng sinh trong nhiều kiếp: người cúng lễ, được tăng trưởng tâm từ bi, giác ngộ, chúng vong linh ngạ quỷ, được kết duyên với Tam Bảo tu hành cầu thoát khổ, hiện tại phát sinh nhân duyên thiện, hộ trì cho tín chủ, từ nay cho đến các đời vị lai, được làm bạn hiền thiện với tín chủ, cùng làm lợi ích cho nhau, cùng hộ duyên Bồ Đề cho nhau.

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài): Nghi thức cúng thí thực tại nhà (Dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Xem thêm (ấn vào tên bài)

>>> Các nghi thức cúng thí thực (cô hồn)

>>> Tổng hợp các nghi thức cúng lễ

A. Hướng dẫn

I. Đối Tượng Làm Chủ Lễ

Chương trình dành cho đối tượng: Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa

Giải thích:
Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Các Phật tử đã được phát nguyện Bồ Đề và phát nguyện tu sáu Pháp hòa kính là: 1. Thân hòa đồng trụ; 2. Khẩu hòa vô tránh; 3. Ý hòa đồng duyệt; 4. Giới hòa đồng tu; 5. Kiến hòa đồng giải; 6. Lợi hòa đồng quân.

Lưu ý: Thực hành nghi thức chung: Nếu trong gia đình, người đứng ra làm chủ sự nghi lễ là đối tượng nào thì sẽ dùng nghi thức dành cho đối tượng đó.
Ví dụ: Trong gia đình bố mẹ là đối tượng nhân dân nhưng con là đối tượng đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, con đứng ra làm nghi lễ thì thực hành nghi lễ dành cho đối tượng là Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa.

II. Các Vấn Đề Tâm Linh

Thời điểm cúng lễ: Khi gia đình có các lễ khác (giỗ, về nhà mới, rằm mùng 1…) ; theo phát nguyện đúng ngày trong tháng/năm. Không tùy hứng cúng thí thực không theo đúng phát nguyện (ngày cụ thể), vì lý do dễ bị vong linh theo bám quấy rối.
Các vong linh có duyên với chúng ta hoặc tại khu ở, khu làm việc, kinh doanh… thường có ác duyên với chúng ta, do từ nghiệp kiếp trước duyên nay hội tụ gặp nhau hoặc do các vong linh này có duyên trước ở đó, chúng ta đến xâm phạm vào họ, vì vậy khi cúng lễ cho họ cần theo phát nguyện để họ biết, không nên làm tùy hứng bất ngờ, khiến họ sẽ luôn theo mình để đòi hỏi, nhưng nếu có phát nguyện và cúng đúng theo phát nguyện thì họ lại hộ trì cho mình.
Nếu cúng đúng hướng dẫn này chỉ sinh lợi ích, sẽ được giải quyết được mọi sự cản trở từ các vong linh, mà không bị vong linh theo quấy rối.

Thời gian cúng lễ: tùy duyên trong ngày. Đêm cúng cũng không sao.

Tâm trước khi làm lễ: Tâm giác ngộ: biết nhân quả của việc cúng lễ này; mong muốn sự bố thí này, khiến các vong linh được thọ thực; mong các vong linh được kết duyên với Tam Bảo; kiểm tra tâm nương tựa Tam Bảo của mình qua ba yếu tố: việc làm đúng hướng dẫn trong nghi thức; việc làm đúng pháp lục hòa; việc làm đã bạch thỉnh chư Tăng.

Trong khi làm lễ: Phật tử cần giữ tâm thanh tịnh, không khởi tâm mình độ được cho vong linh, nên an trú tâm trong niệm nương tựa Tam Bảo, nhờ nơi Tam Bảo mà thực hành pháp thí này.

II. Sắm Lễ

+ Địa điểm: cửa nhà, hiên nhà, sân, sân thượng…
+ Đồ lễ: hương, hoa, trà, quả, cháo, gạo muối, bánh kẹo, bim bim, khoai, ngô (số lượng tùy ý)… mâm cơm chay, chậu nước sạch.
* Thực: chay hoặc tam tịnh nhục.
– Vật thực chay: rau, củ, quả. Khi làm cơm chay có thể có các thực phẩm chay mua sẵn hoặc tự chế biến từ rau củ quả.
– Vật thực tam tịnh nhục: Tam là ba; Tịnh: thanh tịnh; Nhục: thịt. Ba nhân duyên dùng, thọ thực thịt chúng sinh đúng pháp, thanh tịnh.
Ba nhân duyên đó là: không tự tay giết chúng sinh để lấy thịt đó; không xui người khác giết chúng sinh để lấy thịt đó; không nghe thấy tiếng kêu của chúng sinh đó, khi chúng sinh đó bị giết.

Lưu ý: 
– Không cúng bằng giấy tiền, vàng mã.
– Không sát mạng chúng sinh để cúng.
– Hoa, quả không kiêng chủng loại và số lượng.

Mâm cơm chay cúng thí thực trong buổi lễ cầu an của gia đình Phật tử thuộc CLB Cúc Vàng 

B. Nghi Thức Cúng Thí Thực

1. Nguyện Hương

(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn

(Quỳ gối, chắp tay bạch)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… ở tại:…
Con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng và đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, tập thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.
Hôm nay là ngày… tháng… năm… nhân duyên (đọc nhân duyên)…, con/chúng con xin vâng theo lời Đức Phật dạy, thực hành tu tâm từ bi, hướng tới các vong linh khổ đói nơi cõi ngạ quỷ, nên con/chúng con cùng nhau sắm sửa vật thực lòng thành, xin hiến cúng đến cho các vong linh cô hồn ngạ quỷ, cũng là cầu hạnh phúc đến cho gia đình của con/chúng con.
Con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của pháp lục hòa, con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, vân tập về đàn lễ ủng hộ cho con/chúng con và con/chúng con cũng xin thỉnh mời các vong linh cô hồn, ngạ quỷ lang thang đói khổ, không người thân cấp đỡ cúng tế, cùng các vong linh có hữu duyên với gia đình con/chúng con, (và tùy duyên mời thêm)… được nương năng lực của Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo mà vân tập về tại đàn lễ này, nghe kinh được giác ngộ và thọ tài ẩm thực hiến cúng của con/chúng con.
Con/chúng con nhất tâm mời thỉnh. (3 lần)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

3. Lễ Tán Phật

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (3 chuông. 1 lễ)

4. Tán Pháp

(Ngồi; khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

5. Tụng Kinh:

Bài Kinh: Chuyện Ngạ Quỷ Ăn Thịt Năm Đứa Bé

Bậc Ðạo Sư kể chuyện này trong lúc trú tại thành Xá Vệ (Sàvatthi). Trong làng nọ không xa thành Xá Vệ, có một người vợ địa chủ không sinh con. Quyến thuộc của ông nói: “Ðể ta kiếm một cô gái khác cho ông”. Nhưng ông không muốn, do lòng yêu thương vợ. Về sau, khi nghe chuyện này, bà vợ giục chồng đi cưới vợ khác để khỏi tuyệt dòng giống. Nhưng khi cô vợ mới có thai, người vợ vô sinh lòng đầy ganh tỵ, đem thức ăn uống đãi một vị du sĩ và nhờ ông ấy thực hiện việc phá thai. Cô vợ kể chuyện với mẹ, bà liền triệu tập gia quyến đến bảo người vợ vô sinh:
– Chị đã làm chết con nó còn ở trong bụng.
Người ấy đáp:
– Tôi vô tội.
Họ bảo:
– Nếu chị vô tội, vậy hãy thề đi.
Người ấy bèn thề độc, thách thức tai họa xảy đến nếu bà có tội. Không lâu sau đó, người ấy từ trần và tái sanh làm một nữ ngạ quỷ xấu xí ở không xa thành phố này. Cùng thời ấy, có tám Tỳ-kheo đang an cư mùa mưa trong tỉnh đi đến thành Xá Vệ để yết kiến bậc Ðạo Sư, vừa vào một nơi trong rừng có bóng mát và nước chảy không xa làng ấy. Sau đó, nữ ngạ quỷ hiện hình trước các vị Trưởng lão, một vị trong số ấy liền hỏi:

Trần truồng và xấu xí hình dung,
Ngươi thở mùi hôi thối nặc nồng,
Bao phủ toàn thân đầy bọ nhặng,
Ngươi là ai đứng ở đây chăng?

Nữ ngạ quỷ đáp:

Tôn giả, con là ngạ quỷ nương,
Thần dân khốn khổ của Diêm vương,
Vì con đã phạm hành vi ác,
Con đến cõi ma đói ẩn thân.
Sáng ngày năm đứa bé con sinh,
Chiều tối năm trai lại hiện hình,
Tất cả, con đều xâu xé hết,
Nhưng không vừa đủ để nuôi mình.
Lòng con đang cháy, nóng như rang,
Bốc khói vì cơn đói bạo tàn,
Con chẳng tìm đâu ra nước uống,
Hãy nhìn tai họa giáng đầu con.

Khi nghe xong chuyện này, vị Trưởng lão hỏi:

Ngày xưa đã phạm ác hành gì,
Do khẩu, ý, thân đã thực thi,
Nay phải đền bù vào tội lỗi,
Ngươi xâu xé thịt lũ hài nhi?

Sau đó, nữ ngạ quỷ kể cho vị Trưởng lão về những việc đã làm:

Vợ bé chồng con đang có thai,
Con mưu việc ác chống nàng hoài,
Chính con với trí tâm điên đảo,
Ðã khiến nàng kia sẩy bé trai.
Thai chừng hai tháng máu tuôn tràn,
Bà mẹ giận đưa các họ hàng,
Bà ấy bảo con thề độc hại,
Và con bị phỉ báng muôn vàn.
Chính con đã nhận lấy lời thề,
Khủng khiếp, tràn đầy giả dối kia:
“Nếu việc ấy do tôi tự tạo,
Thì tôi ăn thịt đám hài nhi”.
Do kết quả hành nghiệp của mình,
Cùng lời thề độc ác gian manh,
Con xâu xé thịt bầy con trẻ,
Vì quá khứ con vấy máu tanh.

Chư vị Trưởng lão xúc động xót thương nữ ngạ quỷ, bèn đến nhà vị địa chủ kia bảo ông hồi hướng đến ngạ quỷ công đức buổi thọ trai mà ông cúng dường chư vị. Lập tức nữ ngạ quỷ thoát khỏi cảnh khốn khổ kia, nhận được nhiều ân phước và hiện hình ban đêm cho người chồng thấy. Sau đó, chư Trưởng lão đến thành Xá Vệ đúng thời và trình lên đức Thế Tôn vấn đề ấy.
(Trích: Kinh Tạng Nam Truyền, Tiểu Bộ Kinh 3, Ngạ Quỷ Sự, Phẩm Con Rắn, Chuyện Ngạ Quỷ Ăn Thịt Năm Đứa Bé, trang 264 – 266)
(Hết bài kinh)

6. Khai Thị Cho Vong Linh

(Chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con xin được nương oai lực của Tam Bảo, nói cho các vong linh về ý nghĩa lời Đức Phật dạy trong bài kinh liên hệ với việc làm hôm nay của con/chúng con.
Thỉnh các vong linh ngạ quỷ đang hiện diện nơi pháp hội đàn tràng bố thí vật thực nơi đây lắng nghe: Nội dung bài kinh trên nói về một người vợ cả khi còn sống ở đời, đã làm việc ác vì lòng đố kỵ mà đã làm cho người vợ bé bị sẩy thai, rồi sau đó để chối tội, bà ta đã thề độc, do các việc ác đó, nên khi chết bà đã tái sinh làm ngạ quỷ chuyên xé xác các con của mình để ăn, mà vẫn không hết được các cơn đói khát thiêu đốt. Nhưng hạnh phúc đã đến với ngạ quỷ, đã gặp được vị Tỳ-kheo trưởng lão, khuyến hóa được vị trưởng giả hồi hướng phước báu từ công đức cúng dường đến cho ngạ quỷ, nhờ phúc báu cao quý đó mà ngạ quỷ được thoát khỏi cảnh khổ. Hỡi các vong linh, như vậy nếu các vong linh ở đây, vong linh nào đang bị khổ, thì đó cũng chính là khi mang thân người, chư vị chưa biết tu Phật Pháp, nên đã làm các việc bất thiện, nên bây giờ phải chịu khổ, nhưng chư vị hôm nay cũng có chút duyên lành được nghe kinh Phật, nghe được nhân quả thì nên giác ngộ sám hối tội lỗi, nguyện mong gặp được Tam Bảo, nương tựa chư Tăng tu hành sớm thoát khổ, chỉ có Tam Bảo mới giác ngộ được cho chúng sinh, mới đưa đến giải thoát cho chúng sinh, nên các vong linh hãy nhất tâm mà mong nguyện nương tựa Tam Bảo.

Học theo lời dạy trong kinh, hôm nay trong đàn lễ này, con/chúng con xin tùy duyên như pháp xin cúng dường Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo, hộ trì chư Tăng tại chùa Ba Vàng, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh, với số tịnh tài là… và xin hồi hướng phúc lành tạo ra đó đến cho các vong linh ngạ quỷ, nguyện phúc lành này sẽ giúp cho các vong linh tiêu trừ phần nào nghiệp khổ, để hiện tại thọ thực được phần thức ăn hiến cúng của gia đình con/chúng con và phát sinh được nhân duyên, được quy y Tam Bảo tu theo Phật Pháp sớm thoát cảnh khổ.

+ Nếu trong đợt Câu lạc bộ hướng dẫn thỉnh vong linh về đàn chẩn tế thì bạch tiếp: Và vào ngày… tháng… năm… thỉnh các vong linh theo lời triệu thỉnh của chư Tăng về đàn lễ chẩn tế tại chùa Ba Vàng (có/không đọc: con/chúng con cũng xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo thêm số tịnh tài là… về đàn chẩn tế để hồi hướng phước báu cho các vong linh).

(Tiếp)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này, con/chúng con xin tác lễ cúng dường vật thực, đến cho các vong linh ngạ quỷ, đang hiện diện tại đàn lễ.

7. Cúng Thực

(Ngồi; đọc Biến thực, Biến thủy; pháp khí: mõ)
Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đá tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

8. Phát Nguyện Bồ Đề

(Quỳ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thỉnh các chúng đã lãnh thọ phước báu, vật thực tại đàn lễ này, cùng con/chúng con phát tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề:

Phát tâm Bồ Đề
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật Pháp
Rộng khắp thế gian (3 lần)

Nguyện chư vị tinh tấn Bồ Đề, cầu Vô Thượng Đạo. (1 chuông. 1 lễ)

9. Phục Nguyện

(Quỳ, chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con xin hồi hướng công đức trong đàn lễ này, công đức tu tập lục hòa của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, và các công đức gia đình tạo lập đến cho chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, các vong hồn tiên tổ, thân quyến quá vãng và các chúng vong linh (ngạ quỷ, cô hồn), đã thọ nhận phước báu, vật thực trong đàn lễ hiến cúng của gia đình con/chúng con, được kết duyên pháp lữ với con/chúng con, đời đời kiếp kiếp trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật. Con/chúng con cũng xin hồi hướng phúc lành, trong đàn lễ hiến cúng này, đến cho gia đình con/chúng con (đọc mong cầu)… và toàn thể gia đình, cùng nhau tinh tấn tu hành theo chính Pháp của Phật, cho tới ngày liễu thoát luân hồi sinh tử.

+ Nếu trong đợt Câu lạc bộ hướng dẫn thỉnh vong linh về đàn chẩn tế thì bạch tiếp: một lần nữa con/chúng con lại xin thỉnh các vong linh ngày… tháng… năm… theo lời triệu thỉnh của chư Tăng về đàn lễ chẩn tế tại chùa Ba Vàng.
(Tiếp)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

10. Hồi Hướng

(Đứng)

Thí thực công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả,
Hết thảy chúng con cùng các loài,
Đồng được lên ngôi Vô thượng giác. (1 chuông)

(Trường hợp thả phóng sinh thì chủ sám tiếp tục tác bạch theo hướng dẫn của chương trình thả phóng sinh. Không đọc phần tam tự quy. Trường hợp không phóng sinh thì đọc tiếp phần tam quy)

11. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

(Kết lễ)
Khóa lễ của con/chúng con đã viên mãn, con/chúng con xin dọn đồ cúng lễ. Con/chúng con xin thành kính tri ân Tam Bảo và tùy hỷ các vị Hộ Pháp, quỷ thần đã tham gia khóa lễ và ủng hộ cho khóa lễ công đức của con/chúng con.
Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 vái)

Quý Phật tử xem nghi thức cúng phóng sinh tại đây: Bài cúng phóng sinh (Dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Xem thêm: 

51.660 lượt xem
03/01/2019

Bình luận (13)

 1. T
  T

  Trần Huấn

  25/06/2021

  Con xin thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ cùng Chư Tôn Đức Tăng và công đức Cô Chủ Nhiệm CLB đã vì chúng con mà bố thí bài cúng lễ chúng sinh cho gia đình con thực hành đúng lời Phật dậy được tăng phúc tăng duyên tiêu trừ nghiệp chướng ạ !

 2. N
  N

  Nguyễn Thị Thanh

  24/06/2021

  Con thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ cùng đại Tăng Chùa Ba Vàng ạ. Con thành kính tri ân công đức của Cô chủ nhiệm ạ.

 3. N
  N

  Nguyễn Thị Thanh

  23/06/2021

  Con thành kính tri ân công đức của Cô chủ nhiệm ạ

 4. Đ
  Đ

  Đỗ Thơ

  14/06/2021

  Chúng con thành kính tri ân Sư Phụ, chư Tăng chùa Ba Vàng cùng Cô chủ nhiệm đã bố thí nghi lễ cho gia đình chúng con được thực hành theo đúng lời Phật dạy. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát

 5. N
  N

  Nguyễn Thị Hiền

  05/06/2021

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con thành kính tri ân Sư Phụ, chư Tăng chùa Ba Vàng cùng Cô chủ nhiệm đã bố thí nghi lễ cho gia đình chúng con được thực hành theo đúng lời Phật dạy. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.