Lễ dâng nước cúng dường tắm Phật của Phật tử CLB Cúc Vàng – Chùa Ba Vàng

Với lòng từ bi, thương tưởng chúng sinh, Sư Phụ cùng chư Tăng đã tạo duyên để Phật tử hằng năm đều sinh khởi và tăng trưởng nguồn tâm tri ân đối với sự xuất hiện của Đức Thế Tôn trên thế gian này. Nghi lễ dâng nước cúng dường tắm Phật cũng tạo duyên cho những người chưa phải là Phật tử tiếp cận đạo Phật thông qua lễ kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh.

>>> Kính mừng Phật đản – phát nguyện tu hành

Vì vẫn nằm trong tháng Phật đản, cho nên, ngày 30/4/Canh Tý, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa ngay từ sáng sớm đã vân tập về chùa và tham dự nghi lễ dâng nước cúng dường tắm Phật trong không khí hân hoan, vui mừng nhân sự kiện kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh.

Các bài nên xem: 

44 lượt xem
22/05/2020

Bình luận