Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Làm Lợi Ích Cho Người Mới Mất Trong Vòng 49 Ngày

Khi gia đình có người mới mất trong vòng 49 ngày, chúng ta thường tâm niệm “Làm cách nào cho họ được lợi ích để có thể sinh vào các cảnh giới tốt lành?” Người ở lại khi làm lợi ích cho người mất thì phải ứng dụng lời Phật dạy ra sao để mọi việc trong cuộc sống trở nên thuận lợi? Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung sau.

Khi Gia Đình Có Người Mới Mất 49 ngày

Câu hỏi: Phạm Yến Cô ơi. Cô ơi, con cũng giác ngộ. Con gái con hôm cháu mất, con thỉnh các Thầy chùa Ba Vàng về khai thị cho cháu. Trong vòng 49 ngày, con nguyện ăn chay trường để lấy công đức cho cháu. Con cầu siêu cho cháu được bốn lần dưới chùa Ba Vàng. Con cũng thỉnh hương linh nơi đất ở, oan gia trái chủ, cửu huyền gia tiên nội ngoại xuống chùa để cầu siêu. Đến bây giờ con thấy lòng mình thật nhẹ nhàng. Và con cũng không mơ thấy cháu về. Chỉ có bố cháu mơ thấy con về. Nhưng cháu rất là vui vẻ. Cô ơi! Nhiều lúc con nghĩ không biết con của cháu được về cảnh giới nào. Trong vòng 49 ngày, hàng ngày con thường tụng Kinh Địa Tạng cho cháu. Con xin cô soi cho con xem con gái con của cháu được về đâu ạ? Và con xin cô soi cho con biết oan gia đời trước, xem con có nợ ai không? Vợ chồng con làm ăn chán lắm, nợ nần nhiều!

Lời Phật Dạy Và Cách Làm Lợi Ích Cho Người Mất

Thứ nhất, chúng ta phải y theo Giáo Pháp của Phật. Đối với người đã chết, tức là trong cộng nghiệp của chúng ta, thì chúng ta phải làm gì để chuyển nghiệp cho người đã mất trong cộng nghiệp này. Theo hai bộ kinh là Kinh Vu Lan và Kinh Địa Tạng, như ngài Mục Kiền Liên cúng dường trai tăng khiến cho mẹ mình được sinh về Cõi trời. Trong Kinh Địa Tạng tiền thân của Đức Địa Tạng là ngài Thánh Nữ, ngài Quang Mục, các ngài cũng cúng dường rồi phát đại nguyện tu tập để hồi hướng khiến cho mẹ của ngài trong các tiền kiếp đó tiêu trừ nghiệp chướng, rồi lại có nhân duyên thọ ký được thành Phật sau này.

Lam-loi-ich-cho-nguoi-moi-mat-trong-vong-49-ngay
Theo hai bộ kinh là Kinh Vu Lan và Kinh Địa Tạng, như ngài Mục Kiền Liên cúng dường trai tăng khiến cho mẹ mình được sinh về cõi trời

Đối với việc con gái của em, em phát tâm tu tập trai giới, phát nguyện học pháp, phát nguyện trì giới vào ngày 14, 30, 8 tại chùa để hồi hướng. Khi mình biết cúng dường, hồi hướng thì chắc chắn là trong duyên nghiệp này, con gái mình sẽ được duyên lành, tương lai sẽ được sinh về cảnh giới lành và tu theo Chính Pháp, đó là lời dạy của chư Phật.

Oan Gia Trái Chủ Và Cách Hóa Giải

Thứ hai, phải hiểu oan gia trái chủ là gì? Oan gia trái chủ là từ tiền kiếp chúng ta đã tạo các ác nghiệp rồi, cho nên bây giờ chúng ta phải chịu nghiệp báo. Vậy nghiệp báo thể hiện được cái tướng phải chịu như thế nào.

Ví dụ: Chúng ta có nghiệp nhức đầu chẳng hạn thì chúng ta một là phải đi nắng, hai là có thể do gió, ba là do thức ăn, v.v… có các duyên thì nghiệp mới có thể biểu hiện ra (trổ ra quả).

Ở đây cũng thế, nghiệp của mình đã từng ăn trộm, ăn cắp hoặc vay không trả từ tiền kiếp đến nay mình bị nghiệp mất tài sản. Trong cái cộng nghiệp này Phật có dạy: Cõi ngạ quỷ nương vào cõi người, cõi người nương vào cõi trời, cứ nương dần như thế cho đến Niết Bàn.

Lam-loi-ich-cho-nguoi-moi-mat-trong-vong-49-ngay
Cõi ngạ quỷ nương vào cõi người, cõi người nương vào cõi trời, cứ nương dần như thế cho đến Niết Bàn.

Cõi ngạ quỷ này có các chúng mà mình trước kia đã tạo các nghiệp đối với họ. Nay họ có nhân duyên nương vào mình, phá hoại thành quả của mình trong hiện tại bằng cách: Ví dụ họ tác động khiến cho chúng ta gặp những người không tốt, không chân thật hoặc tính toán sai lầm. Từ một cái nghiệp nó sinh ra một cái duyên như vậy.

Khi chúng ta làm lễ cho oan gia trái chủ tức là chúng ta phát tâm cúng dường, xả thí thì ngay cái tâm đó của chúng ta đã được chuyển nghiệp rồi, phần xả thí này cúng có người nhận, đó là những chúng ngạ quỷ hiện tại đang theo để tác động khiến cho chúng ta gặp phải những chuyện không lành. Khi chúng ta làm phước và có người nhận phước thì nghiệp của chúng ta được tiêu, chúng ta sẽ được an lành. Ví dụ: Chúng ta có nợ nần ai đó nhưng mà người ta không nhìn thấy mình hoặc người ta chưa đến đòi mình thì mình chưa phải trả, mình sống an lành. Nhưng người ta nhìn thấy mặt mình, người ta đòi thì mình phải chịu người ta đánh, người ta chửi, người ta mắng, khi mình trả được cho người ta, người ta hết đòi thì mình sẽ được an lạc.

Trong việc oan gia trái chủ của gia đình em về việc kinh tế sa sút như thế, nếu như em đang còn đang ở tuổi làm ăn, chịu trách nhiệm việc làm ở đó thì em nên thỉnh các oan gia trái chủ đang tác động trên đường kinh tế của em ra để giải quyết vấn đề này. Mình tu là xả tâm “Tự lợi, lợi tha” tức là chuyển hóa cho những chúng này được Phát tâm Bồ Đề tu hành, tất cả hai bên đều được lợi ích “Lợi mình lợi người lợi cả hai”, cả hai đều được giải thoát khỏi cái nghiệp này.

Xem thêm: Oan Gia Trái Chủ Trên Nghiệp Công Danh Sự Nghiệp

452 lượt xem
26/10/2019

Bình luận (0)

Bình luận của bạn