Đặt bát cúng dường chư Tăng tu hạnh đầu đà nhân mùa Phật đản

Được sự hứa khả trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, cô Phạm Thị Yến cùng các Phật tử đã thành tâm sắm sửa vật thực, đặt bát cúng dường chư Tăng – những bậc tu hạnh đầu đà cao quý nơi rừng sâu của núi Bồ Đề nhân mùa Phật đản PL.2566 – DL.2022.

Các bài nên xem:
Từ thiện đúng cách để gieo duyên Phật pháp
Cúng dường trường hạ trong 3 tháng an cư – Phật tử thực hành hạnh hộ trì Tam Bảo
Dâng hoa cúng dường Xá Lợi Phật – Khoảnh khắc người con Phật lắng lòng tri ân

1,090 lượt xem
04/06/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ