Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Danh sách video tu tập lần 2 sau sám hối chư Tăng

Ngày 1 (ấn vào tên bài): Lấy chồng theo phúc nhà chồng, đúng hay sai? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Ngày 2 (ấn vào tên bài): Câu chuyện của người “trở về từ cõi chết”

Ngày 3 (ấn vào tên bài): Nhân duyên nghiệp quả giữa cha mẹ và con cái | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Ngày 4 (ấn vào tên bài): Khi mất tài sản phật có cứu được không? | Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Ngày 5 (ấn vào tên bài): Thầy tốt bạn hiền chớ xa | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Ngày 6 (ấn vào tên bài): Nên quan niệm về tình yêu như thế nào? | Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Ngày 7 (ấn vào tên bài): Tu tập hồi hướng oan gia trái chủ chấm dứt hoang tưởng kéo dài vì chơi đồ cổ

Ngày 8 (ấn vào tên bài): Cầu siêu cho gia tiên nhiều lần có thừa hay không? | Trạch Pháp ngày 03/8 Canh Tý

Ngày 9 (ấn vào tên bài): Công đức cúng dường Tam Bảo | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Ngày 10 (ấn vào tên bài): Phật tử CLB Cúc Vàng phải là người thật tu | Trạch Pháp thường kỳ ngày 03/2/Canh Tý

Các bài xem thêm:

3.290 lượt xem
12/11/2021

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục