Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Các nghi thức tu tập an vị lô hương giải bùa chú trực tuyến

Nghi thức đang chỉnh sửa, Phật tử không sử dụng, bao giờ sử dụng được thì sẽ bỏ phần này.

A. Lời Dẫn

Kính thưa quý đạo hữu! Đây là nghi lễ trực tuyến chư Tăng làm lễ sau: An vị tôn hình/tôn tượng Phật, Bồ Tát và lô hương thờ chư Thiên, chư Thần Linh, gia tiên; Chú nguyện tôn tượng Phật/Bồ Tát/khánh treo… cho xe ô tô; Giải bùa chú dán/chôn tại nhà ở, nơi làm việc, cửa hàng… phần mộ… cho quý Phật tử ở xa, chư Tăng không đến nhà Phật tử để giúp được hay lý do Phật tử không thỉnh chư Tăng về nhà để làm lễ được.

Lễ trực tuyến này về phần tâm linh, không sai khác với việc chư Tăng tới nhà làm lễ, bởi tâm linh có tính chất linh thông: Chư Tăng có giới đức hướng về Phật tử và Phật tử có tín tâm hướng về Tam Bảo, về chư Tăng.

Thành phần tham gia Nghi lễ trực tuyến này: Phật tử thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng, các thành phần a, b, c. Lý do: các Phật tử đã trải nghiệm tâm linh có tính chất linh thông qua pháp đàn tu kinh Lương Hoàng Bảo Sám, các đàn chẩn tế thỉnh vong linh về chùa… Nhân dân Phật tử ngoài Câu lạc bộ Cúc Vàng không tham gia được, lý do: chưa trải nghiệm tâm linh có tính chất linh thông.

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài): cập nhật sau

Các nghi thức tu tập an vị lô hương giải bùa chú trực tuyến (Dành cho Phật tử dự thính, tùy hỷ chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Các nghi thức tu tập an vị lô hương giải bùa chú trực tuyến (Dành cho Phật tử chính thức, dự thính đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

B. Các Nghi Thức Cúng Lễ

I. Các Nghi Thức Tu Tập Trước Khi An Vị Lô Hương Giải Bùa Chú Trực Tuyến

1. Đăng ký lên Câu lạc bộ

– Các Phật tử đăng ký danh sách lên đạo tràng
– Đạo tràng đăng ký lên Câu lạc bộ
– Câu lạc bộ bạch quý Thầy.

Lưu ý: cần đăng ký đúng thời hạn, để quý Thầy còn làm lễ tâm linh trước cho các gia đình.

2. Nghi thức làm lễ tại các nơi thờ tà kiến, để bạch thỉnh cầu siêu cho vong linh

https://phamthiyen.com/nghi-thuc-lam-le-tai-cac-noi-tho-ta-kien-de-bach-thinh-cau-sieu-cho-vong-linh/

3. Khai đàn tu tập tại nhà cầu siêu cho vong linh

Chư Thiên, chư Thần Linh: thỉnh tại địa chỉ làm lễ, không thỉnh ở địa chỉ khác

Thêm phần tâm linh cần cầu siêu (giải cây hương, ban thờ, bát hương, bùa chú…)

Bài 4 – Nghi thức làm lễ tại nhà – Gửi danh sách vong linh về chùa cầu siêu

4. Hướng dẫn tham gia cầu siêu trực tuyến vào các ngày: 14; 30 hoặc 29 âm lịch hàng tháng

https://phamthiyen.com/huong-dan-tham-gia-cau-sieu-truc-tuyen-vao-cac-ngay-14-30-hoac-29-am-lich-hang-thang/

5. Nghi thức thỉnh xả bùa chú, cây hương, bát hương

https://phamthiyen.com/nghi-thuc-thinh-xa-bua-chu-cay-huong-bat-huong/

6. Nghi thức sắp xếp bát hương, ban thờ

https://phamthiyen.com/nghi-thuc-sap-xep-bat-huong-ban-tho/

7. Văn bạch trước khi tham gia lễ trực tuyến an vị lô hương

https://phamthiyen.com/van-bach-truoc-khi-tham-gia-le-truc-tuyen-an-vi-lo-huong/

II. Nghi Thức Tham Gia An Vị Lô Hương Trực Tuyến

https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tham-gia-an-vi-lo-huong-truc-tuyen/

III. Nghi Thức Tu Tập Sau Khi An Vị Lô Hương Giải Bùa Chú

https://phamthiyen.com/cac-nghi-thuc-sau-khi-an-vi-lo-huong-truc-tuyen/

584 lượt xem
13/01/2022

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục